آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی 24 تیرماه می باشد.


به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، عزیزالله عباسپور گفت: 24 تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1400 اشخاص حقیقی و آخرین مهلت تسلیم مالیات بر ارزش افزوده برای بهار سال 1401 است.

وی افزود: کلیه اشخاص حقیقی که به فعالیت تجاری اشتغال دارند موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.

عباسپور گفت: تاکنون بیش از 58 هزار اظهارنامه اشخاص حقیقی در استان قزوین به ثبت رسیده و 70 درصد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کرده اند به صورت مستقیم مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات را اعمال کرده اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین افزود: فعالان اقتصادی می توانند به منظور استفاده از مشوق های قانونی با نرخ صفر یا هر تسهیلات دیگر، اظهارنامه مالیاتی خود را روز چهارشنبه از طریق درگاه ملی مالیاتی به صورت الکترونیکی به آدرس my.tax.gov ارسال کنند. توسط 15 جولای ارسال

پایان پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.