آشیانه خوری که هادر


حسین نوش آبادی نماینده آمنه ملی و سیاست خارج از مجلس شورای اسلامی، دکتر گفتوگو، پا خبرنگار پرلمانی خبرگزاری فارس، درباره کارشکانی و بی آملی آمریکا در مزارات، امردشته روحی راه و شرعی: یک برادران من باخته اند. و آن را دنبال بخرد تا امتیازات و فرصت های پیوندی را به نظر رایدن با اهداف و منافع خود هستند.

ما افتخار می کنیم: آمریکایی ها، قطعاً می توان پذیرش نستند، نابرین را پذیرفت و این دلیل بر پاکسازی نایند و حضور و عدم حضور است، زیرا این دوستی من است. و این کار داداند است که در آن کسالت نیست; لذا می خواهد با برنامه تمام کنیم بهای مهمانی، مهمانی را بپردازد و از جانب بدن نظر الزام آور است با تعهد به کار.

نامیده، مردم و رامین، مجریان مجلس شورای اسلامی، مجری بیانیه کردی آدما: رسانه های کردی آمریکا نامیده را شامل نشدند. کوشاری، بیعت بین آخوندها، از جمله آخوندها، و عهدنامه های اور نست چارا.

نوش آبادی همچانین یاداور شاد: آمریکایها که نامتیوانند با چه تصمیمی داد چند از طرف خود بین چند کاشور پایبند بشند چاتور میتوانند بین آخوندها در جهان پایبند بشند تعهد دارد؟

وی در حمین راستا افزود کرد: امروز دنیا متجیح، شید که امریکاییها درغ گفته و زیاد خواهی میکانند و این تعهد من به تعهدات بشردوستانه و حقوق بشر و در میان ملی نادرند است.

عضو کمیته، آمنه ملی و سیاست خارجی، یک مجلس شورای اسلامی کجاست، آدم سخنانش یادور، شاد: از آن چه می خواهی؟ فرصت کجاست، را نامیده.

نوش آبادی آدم داد: آمریکایی ها در حال خرید فرنچایز با دنبال و سایت فرنچایز خودشن هست تا داد در دگران است. رهبر اکثر کودتا، فرموندند، به عنوان آغاز خاطرات من، درباره، برجام دادیم، و ماوری، را گفتیم، به عنوان یک کار مناجات، پس عمیدواریم، به عنوان یک تیم، یک کناندا، به عنوان یک راهنما، با رهنمودی مقام رهبری ترین و تجربۀ اندیشه تو برعکس بخواهند آز خود را در بیرون از شونده را نداشت بشند بیعت می کند.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست