تحریک کردن در اطراف جدید اردوهای المپیک نیروی کار های سراسری ناشنوایان در تهران، وسط، اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان.


به گزارش خبرگزاری فارس، جودوکاران ناشنوایان کشورمان پنجمین اردوی کنار هم قرار دادن سازی شخصی را مراقبت از المپیک 2021 ناشنوایان برزیل اجتناب کرده اند همین الان شنبه 5 فروردین ماه در آکادمی سراسری المپیک تهران زیر تذکر محمدرضا لوی مقدم، نیروی کار این نیروی کار تحریک کردن کردند. سرمربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی.

شاگردان کادر تیموری معلم نیروی کار سراسری فوتبال ناشنوایان هشتمین اردوی شخصی را در باغ الاتحاد تحریک کردن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات شخصی را زیر تذکر تجهیزات برگزار می کنند.
چهارمین اردوی کاراته ناشنوایان بانوان به سرپرستی موججان مبتلا معلم نیروی کار سراسری کاراته بانوان ناشنوایان در کمپ اتحادیه کشوری تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین اردوی نیروی کار کاراته پسرها ناشنوایان زیر تذکر غلامعلی رئیس کمیته بازی حیدری پنجم مرداد برک برگزار تبدیل می شود.

چهارمین اردوی تکواندو ناشنوایان در منطقه کیورقی به سرپرستی رضا ایمان زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لشگر بومسه همراه خود سرپرستی مهدی صمدیان تبار {در خانه} تکواندو تحریک کردن شد.

تمرینات تکواندوی بانوان هر 2 دسته همراه خود حضور اعظم درستی معلم نیروی کار کیوروگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگر مداخانی معلم خفاش بانوان در کمپ فدراسیون سراسری برگزار تبدیل می شود.

️ یازده کارمند ناشنوای ششمین اردوی شخصی را زیر تذکر علی اشکانی سرپرست فنی نیروی کار سراسری کشتی بزرگسالان ناشنوایان {در خانه} کشتی سپیدرود اردبیل برگزار کردند.

ششمین اردوی نیروی کار سراسری والیبال ساحلی ناشنوایان به سرپرستی فریدون الهامی در ساحل بندرترکمان سازماندهی شد.

اردوهای فوق به همان اندازه 6 فروردین شکسته نشده می تواند داشته باشد.

XXIV المپیک تابستانی ناشنوایان در ماه می در کاسیاس د تبر برزیل برگزار تبدیل می شود.
انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید