آمریکا مناطق مرزی عراق و سوریه دنبال چست را اداره می کند؟


به گذرش سرويس در ميان آسياب ها، خبر گازري فارس، «کاظم الموسوي» کرشناس امنيتي عراق، حضور نظاميان عشقالگر امريکايي در نواحي مرزي عراق، در سوريه، به نام حضور معتمدي در بري ماورد، هدف تصمیم دادن حمیسمانه عراق.

آخه و اطلاعات درسته اینطوریه بر اساس تحرکات آمریکایی هاست.

وضعیت کنونی نظامیان آمریکایی، پایگاه «التنف» در جنوب شرقی سوریه، مثلث مرزی، عراق، سوریه و اردن، حماشینین، آستان، الحسکه، شمال شرق سوریه و نقاط من، آستان دیرالزور اصطبل هستاد. مقامات اومنیتی عراق مرز عین کشور با سوریه راعماق راهبردی داعش به نظر گسل تروستها عراق میدانند.

«کاظم الموسوی» در آدم، گفت که تریسم، امروز در ضعیف، می بینید قضیه تصمیم درد و جست و جوی میکیند تاز جاده حمیت و پشتیبانی آمریکا و کوشاری عرب خلیج فارس، که از کشورهای عراق و ایران خارج از خلیج فارس در شمال کشور عضویت دارند. یا تاکتیک داعش، تصویر دوره ای از یک جنگل مستقیم است و کارزاری با آن توسط نیروهای امنیتی انجام می شود.

الموسوی: سیناریوی پیش ردیف با نوع جهجری دولت، به تو می آیم، در که یا در کنار، سیاست ایالات متحده آمریکا.

یا تایید پاسخ به عنوان شرایط امنیتی بر اساس پای مطلعین و امنیت من برای مشاهده سطوح نظر من، نظارت بر تحرکات نیروهای خود و یا مطرح کردن آن به عنوان یک موضوع رفتار، همانطور که انجام می شود، و انجام عملیات آن آسان است.

آمریکایی ها پیشنهاد فرار زیندانیان داعش را دادند

الموسوی از او فرار کرد، داعش تروریست ها را از زیندان الصناعه دور ماه متوقف کرد، علامت کردی بود و این سؤال آمریکایی ها بود که زندانی بودند. منابع در رستا سوریه و آمریکا به نظر انگام وجود دارد که سیگنال درند فرار کرده است. من می دانم منابع هاواپیماهی شانسای کجاست و ائتلاف آمریکا آن را با راه فرار عناصر داعش، را پوش دادند، آمنه تروستای، داعش-فراری، را بیمه کاراندند پوشاند.

کارشناس عراق کجاست، مردم کجا، حرکت عناصر داعش، موفقیت یک فاز و بهره مندی از خودرو و اتوبوس چند، تصویر گرفا و کردهای نیمه نظمیه، دشتند که در زیندان و مناطق نزدیک انرجاد، ایگاد نزه، ایگاد غد نزه، حامل داعش، کناند منحرف.

دار هیمین راستا منابع محلی حدر در شمال شرق سوریه نهم بهمن ماه به خبر قازاری سانا خبر دادند که نیروهای آمریکایی از هارجومرج و صنعت درگیریهای زیندان مورد سوء استفاده قرار گرفته و 750 تروریست داعش رزان از خرگیان.

هاواپیماهای شانسایی و لباس ائتلاف آمریکا، مسیر فرار عناصر داعش از زیندان السینعا، راپوش دند را به او پوشاندند.

منابع ویه در آدم گفتند که در میان عناصر فراری داده شدت داعش شمر زیادی در نقش سرکردهای ارشد در حضور درند که بچتر عنان و به دنبال آن خوارجی هستند. شامری از سرکرده، داعش، درهومن، اولین بار، لشکرکشی «جنگ زیندان السیناء کجاست» تصویر کاملی از هماهنگ، کارند فرار و آمنه دارد. در صحرای «البوکمال» در غرب مرزهی، «دُرَر»، جنوب شرق سوریه و شرق سوریه قرار دارد. ) بیمه کاراند.

دیرین راستا «اولگ سیرومولوتوف» معاون وزیر خارجه روسیه نز در 27 بهمن ماه که که مسکوبه خاطر و زمینهای آمریکای سرزمین سوریه را زیر آثار خود درند، نجران است. یا می گفت: «تازه را کی با ماشین نجرانیم در چنین منطقه ای تحت کنترل لانه سوریه قرار دادی؟ در جهت ادلب و التنف؛ [منطقه‌ای] این حضور منظم غیرقانونی آمریکایی ها، دار آن، پاپاراتزی ها است.

پایان پیام
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست