آموزش تردمیل برای دوندگان توسط ریک موریس

بجز در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای با بیرون باران، با بیرون برف، با بیرون گرمای از حداکثر، با بیرون سرمای یخبندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر طوفان های ناگهانی مسکن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدوید، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خطرناک معمولاً تمرینات این سیستم ریزی شده خواهید کرد را مختل می تنبل. تابستان قبلی در عرف لوئیس روزهای زیادی را پایین بالا گذاشتیم کدام ممکن است آفتابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک بودند – با این حال در اواخر بعد اجتناب کرده اند ظهر به بارندگی رسیدند. با بیرون شک متنوع اجتناب کرده اند دوندگان خارجی خیس شدند.

خوب تردمیل خوشایند به دوندگان اجازه می دهد به همان اندازه تمرینات شخصی را در دلداری، از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی خانه شخصی به نوک برسانند. همراه خود آب خنک، تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالت در نزدیکی.

ریک موریس اجتناب کرده اند نوزده دهه هفتاد خوب دونده تهاجمی {بوده است}. او خوب معلم ماهر دویدن، خوب معلم خصوصی اصلی، رئیس نمایندگی Running Planet Inc را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالک Running Planet dot com است. متعاقباً او لذت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات دویدن را اجتناب کرده اند روی تجربیات شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریانش از آن آگاه است.

این کتاب به طور مفصل به مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب استفاده اجتناب کرده اند تردمیل می پردازد. نتیجه گیری عمومی او اینجا است کدام ممکن است دوندگان تهاجمی باید در صورت امکان بردن شوند، با این حال – چون آن است در بالا اشاره کردن شد – این در همه زمان ها بالقوه نیست.

تردمیل ها متفاوت قابل قبولی برای دویدن در جاده هستند. آنها علاوه بر این می توانند مزایایی حاضر دهند. شناخته شده به عنوان مثال، آنها بالقوه است احتمال دارد تقلید اجتناب کرده اند تأثیر دویدن در کوهستان داشته باشند. متنوع اجتناب کرده اند دوندگان در مناطق مسطح مسکن می کنند. آنها علاوه بر این دوندگان را مجبور می کنند به جای آن {کاهش سرعت} در هنگام خستگی، سرعت شخصی را ملایم نگه دارند.

من می خواهم خوب مزیتی را اضافه می کنم کدام ممکن است او ندارد. اکنون می آموزیم کدام ممکن است قدم زدن همراه خود پای برهنه مفید تر است به این معنا کدام ممکن است به ماهیچه های پا، مچ پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوس های پا اجازه می دهد به همان اندازه انعطاف پذیر شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی حرکت کنند. به هر طریقی، انسان ها ده ها میلیون سال است کدام ممکن است می دوند، مدت ها در گذشته اجتناب کرده اند آغاز نایک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در گذشته اجتناب کرده اند اختراع کفش های کتانی.

انواع به سختی اجتناب کرده اند ما مربوط به دوی ماراتن کنیایی همراه خود پای برهنه در جنگل عظیم شدیم، متعاقباً کف پای ما به ابعاد کافی ضخیم نیست کدام ممکن است به شما گزینه بدهد سنگفرش، خاکستر، سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً شیشه های آسیب دیده را تحمل تنبل. با این حال تردمیل هیچ خوب اجتناب کرده اند این مشکلات را تحمیل نمی شود.

او مشخصه‌های فشرده فعلی در تردمیل‌های معاصر را تجزیه و تحلیل می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمای مصرف کننده را حاضر می‌تنبل کدام ممکن است همه مواردی را کدام ممکن است باید به آنها ملاحظه کنید دلیل می‌دهد.

تا حد زیادی کتاب برای ادغام کردن دلیل تمرینات انفرادی روی تردمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر پیشنهادهای این سیستم تمرینی خوب هفته ای است.

اشخاص حقیقی عبارتند اجتناب کرده اند: استقامت، سرعت، استقامت، سرعت، ورزش در تپه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویدن تمدید شده.

این سیستم های آموزشی عبارتند اجتناب کرده اند: تازه وارد، نوک 5K، نوک 10K، کاهش پوند، مطابقت اندام/دونده اوقات فراغت، نوک نیمه ماراتن، نوک ماراتن، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش دونده تهاجمی.

در کل مسیر، داده ها مفید زیادی را برای همه دوندگان، خواه اجتناب کرده اند تردمیل استفاده می کنند هر دو 9، حاضر می دهد: نحوه استفاده اجتناب کرده اند ضربان روده ها، نحوه استفاده اجتناب کرده اند امتحان شده درک شده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از مختلف تمرینات.

چون آن است او ردیابی می تنبل، عظیم ترین اشکال تردمیل ها اینجا است کدام ممکن است قیمت تردمیل های خوشایند به ابعاد خوب ماشین کودک است – را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن های بودجه قیمت قطعا ارزش آن را دارد پول را ندارند.

همراه خود این جاری، اگر به ابعاد کافی ثروتمند هر دو شدید هستید، خوب تردمیل خوشایند خوب برتر در حرفه دویدن خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوبه شخصی سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام تمدید شده مدت خواهید کرد است.