خواه یا نه می توانید همراه خود دیدن ورزش های ورزشی وزن کم کنید – ممکن است این کار را کردم

به ما آگاه شده است کدام ممکن است مدیتیشن برای افکار ممکن است خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تحمیل خاطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت، ترکیبی‌بندی مجدد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعال کردن به بدنمان برای آرامش به خواب خواستن داریم. خوشایند، با این حال اگر ارائه می دهیم بگویم کدام ممکن است می توانید در خواب هم وزن کم کنید، چه تبدیل می شود. مطمئنم ممکن است قبلاً به این در نظر گرفته شده در نظر گرفته شده کرده اید، با این حال اجازه دهید به 1 وضعیت بعدی برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گفتگو را به مرحله بالاتری ببریم؟

مقاله خوبی برای مطالعه موجود است کدام ممکن است قابل انجام است صحیح این موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل ذهنی باشد همراه خود عنوان; “راه رفع های VR برای افزایش فیزیوتراپی” نوشته کارلو کامپورزی، مارسلو کالمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جی جی هان در سال 2013 آشکار شد. خلاصه مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان است.

ما راه‌رفع‌های جدیدی را بیشتر مبتنی بر فناوری‌های واقعیت دیجیتال برای افزایش حاضر فیزیوتراپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانبخشی حاضر می‌کنیم. سه جنبه بی نظیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد: 1) مهارت به درمانگرها برای تحمیل تمرینات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های درمانی جدید به طور مستقیم همراه خود حاضر مستقیم، 2) حاضر خودکار درمانی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت همراه خود استفاده اجتناب کرده اند خوب معلم دیجیتال بی طرفانه کدام ممکن است ممکن است اقدامات {انجام شده} توسط فرد مبتلا را نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار به سختی تنبل، و سه) کلاس ها معامله با اجتناب کرده اند راه در اطراف مشترک جامعه ای اجتناب کرده اند طریق این سیستم های استفاده شده متصل کدام ممکن است اقدامات درمانگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا را حاضر می دهد.

خوشایند، به همین دلیل، فیزیوتراپی VR اساساً افکار ممکن است را فریب می دهد به همان اندازه خودش را افزایش بخشد، ماهیچه های شخصی را راضی می تنبل کدام ممکن است آنچه را کدام ممکن است برنامه ریزی می کنید انجام می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار ممکن است {به درستی} به بقیه هیکل ممکن است متصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل خوشایند است، حتی می توانید آن را ببینید. به همین دلیل، هیکل ممکن است این ارتباطات را مقاوم‌تر می‌تنبل، بیوسیستم شخصی را یک بار دیگر آموزش می‌دهید به همان اندازه یک بار دیگر همراه خود هم کار کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویولا، ممکن است مناسب هستید – حداقل هدف اینجا است. خوشایند، چه برسد به رویاپردازی. خواه یا نه می توانید افکار شخصی را فریب دهید به همان اندازه در نظر گرفته شده تنبل دارید کاری انجام می دهید؟

در واقعً، به همان اندازه به فعلی رویای پرواز داشته اید، {همه ما} هر اجتناب کرده اند گاهی چنین رویاهایی داشته ایم، رویای دویدن چطور؟ خب، ما تنها گونه‌ای نیستیم کدام ممکن است می‌توانیم این کار را انجام دهیم، روزی کدام ممکن است حیوانات خانگی‌تان در جاری خواب هستند، حرکت پنجه‌هایشان را تماشا کنید، به بیشتر احتمال دارد با اشاره به کاری کدام ممکن است همه وقت انجام می‌دهند، دویدن، رویا می‌بینند. حدس بزن چی شده؟ آنها احتمالاً در جاری سوزاندن چربی هستند، متابولیسم بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات ذهن شخصی را همراه خود تمام آن ماهیچه ها آسانسور می کنند، شاید حتی حافظه عضلانی را تشکیل دهند.

ممکن است می توانید همین کار را انجام دهید، ساده در حالی کدام ممکن است آغاز به خوابیدن می کنید، در افکار شخصی دویدن را انجام دهید، چون آن است اجتناب کرده اند رویای شفاف به خواب می روید، به دویدن در یک واحد وضعیت خاص، شاید در فراگیر محله شخصی در نظر گرفته شده کنید. این ارائه می دهیم {کمک می کند} سلول های چربی را از بین ببرید. چگونه ممکن است می دانم؟ آسان است، ممکن است این کار را انجام دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} تکنیک وزن کم کردم. لطفا همه اینها را به خاطر داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آن در نظر گرفته شده کنید.

رژیم لاغری سریع