آیت الله اعرافی: حفظ منابع طبیعی یک کارکرد شرعی و اخلاقی است و احیاء منابع طبیعی و اجرای برنامه و گسترش آن واجب است.


نوشته گازرش خبر گازاری فارس از قم، آیت الله علی رضا اعرافی، ظهر امروز، دیدار جامی، به عنوان دو مقام سازمان، منابع طبیعی و آبخازداری، به عنوان یک مرجع آستانه، در طلب منابع طبیعی، دار سلن، جلسات مرکز مرکز ولسوالی دانشگاه آست، ازهر کرد: دنیا امروز با هیمه پیشرفتهایی که دشته آسست چرخانید گفتار عدالت اجتماعی و تعادل دور بهراحمندی برکت دارد با چالشاهی مهدی روبر آست.

Wiki Degr as Chalshahi Peshroy Bishr Ra App, Khak, Jungleha, Fazay Sabz and Peramon Hamanand موضوعات منابع طبیعی است, آدرس کردی: Koshor Iran Niz Hamanand Deger Kshurshah Paşanığ Şanlığ Shaneh Shaneh Shanırın Melli, اخلاقی و قانونی و امر دینی آنها این است که آنها را در برابر حقانیت به پیروزی برسانیم، مسئله چلش همکاری و همراهی کنند در کجاست، همانطور که در مورد این موضوع است.

مدیر حوزه علمیه با بیان انکه حوزه، مبحث منابع طبیعی، موضوع منابع طبیعی، دار کنار، مردم و دستگاه ها، تصمیم میگیرد و حکاکی تأثیرگذار ایفا، خواهش کرد، مطره کرد: دانشگاهها، بید در حوزه، حوزه، حوزه، حوزه، حوزه، حوزه، حوزه، حوزه، حوزه، مدنی، فلسفی، شغل مهم، بر دوش حوزه، قردار درد.

وي آدم داد: وظيفه دانشگاهها تامين پست فني و علمي است و يك كار تأمين نظريات مربوط به ديدگاه فقهي، كلامي، تبيييني و اخلاقي مدرن كه منابع طبيعي دارد.

امام جمعه قم، آدم داد: حوزه بیاد در قلمرو آموزش، با بررسی های مرتبط با آن، منابع طبیعی و نیز دیدگاه های اسلامی و دینی پرداز.

مطلع شدیم، آمادقی، حوزه، بری، مشارکت، ارسا، فرهنگ سازی، منابع طبیعی، مطرح، کرد: بری، افزیش، همکاریها، ادا، هیستیم، تا، برنامه، سوال دقیق، یک عدد، یک عدد شخصی، یک عدد، یک عدد، یک برنامه مشترک، یک لیست، یک لیست، یک فرم، یک لیست، یک عدد، یک برنامه هاوارد باد.

مرسوم آدام داد: از برنامه هفتم من گسترش یافتم رویم هر چند از آینده بپرسید بابت حضور در برنامه روم هاستم اما تایید دارم تحقیق منابع طبیعی است، پشتار، برنامه هفتم شوارینارد. ، یک تصمیم، یک تصمیم، یک تصمیم را دانبال نوع.

ما خاطرانشان کرد: قم به همین نام کوچ کردی بهران است و نام دریشا را گذاشتی و نواحی کشور قم و بحرانی و بیاض برنامه داری میری میخری. موضوعی با موضوع منابع طبیعی، تدارکات و هزینه ها به طور جدی.

عالي رأي، انقلاب فرهنگي، با تصديق، بور اينكه كار، بدون مركب، مردم، بخوانند، بادانند، و كند بها جايي نميرساد، مطهره كرد: آموزش همگاني و همچانين موضوع، بهره مند از ذرفيت اددركني، خير اي. -شارین موضوعات.

انتهای پیام/78023
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست