اخراج بیگانگان غیرمجاز در آلبرز

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، دهقان شیرینی سرپرست اداره امور کل اتباع و مهاجران خارجی در جمع اصحاب رسانه از اجرای ساماندهی اتباع خارجی مقیم استان خبر داد. نامی نیست، شروع شده است.

شری گفت: حضور اتباع خارجی که در سرشماری شرکت نمی کند غیرقانونی است.

سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی افزود: بر اساس آخرین اعلام وزارت کشور، مهاجران غیرمجاز که بدون مدرک در استان بوده اند و در طرح سرشماری شرکت های شهروند غیرمجاز می شوند و به آنها می رسند. سازماندهی اتباع خارجی استان.

انتهای پیام/ج
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.

The post اخراج بیگانگان غیرمجاز در آلبرز اولین بار در سایت سلامت پدیدار شد.

The post اخراج بیگانگان غیرمجاز در آلبرز اولین بار در سایت سلامت پدیدار شد.

The post اخراج بیگانگان غیرمجاز در آلبرز اولین بار در سایت سلامت پدیدار شد.

The post اخراج بیگانگان غیرمجاز در آلبرز اولین بار در سایت سلامت پدیدار شد.

The post اخراج بیگانگان غیرمجاز در آلبرز اولین بار در سایت سلامت پدیدار شد.