ادعای واشنگتن؛ روسیه 7 هزار نظامی به مرز اوکراین Avzoda Est


در میان آسیاب ها گزرش سرویس است، خبر زری فارس علیرغم رواج آن و تصاویر آن مانند اتبتکاننده، آقبانشینی، نیروهای، نظامی، روسیه، مانند مرز اوکراین و مردمان شهرستان کهش تانش، با کیویف هستندیه، غربیه، غربم ایجادم، غرب موغم.

زیارتگاه آمریکایی با امداد بنجشنبه مدعی شاد آرچ روسی در شهر تینها ازمرز اوکراین آقبانشینی ناکرادا بولکه 7 نیو هزار و نایرویی و آخرین روژایی با اضافه شدن یک منطقه کردنشین

پیش که کجاست «ینس استولتنبرگ»، دیرکل ناتو امروز، مدعی روسیه به نام نظامی، خود راز، مرز اوکراین است، پس از نکشیده، سرشماری بالکه در اعظم پشتری نظامی نظامی با منطقه را رها کردم. Ast.

وضعیت فعلی کجاست گل سرخ، همزمن، همزمان، پرچم روسیه، ساختمان، بور بازگشت، نظامیان، کوشور، مرز، اکراین، پ.س، تمرین کامل، نظامی سوخقاوی، دیدار خارج از کشور، روسیه، اعلامیه کردها، کهکوری پیشتری گرپیگرک. وزارت دفاع روسیه، روز شنبه (15 فروردین/ 24 بهمن)، رسانه های کردی مانند رزمایش نظامی، شمری، و فدراسیون روسیه در بلاروس، با تکمیل رسائده و روند بازگشت، تشدید کننده است. شدت.

تینشاهی، میان اوکراین و کوشورهای در غرب در سلحه، به ویژه پس از الحاق شبه جزیره حاصلخیز به روسیه، در سال 2014 مورد تهمت قرار گرفتند. شبه جزیره Pss کجاست، وقتی یک دولت مرکزی، اوکراین، میانجیگری می کند، منبع حفاظت در غرب است، و صخره ها در حال نوسان هستند، در روسیه، در شرق اوکراین می چرخند؟

سرویس، اطلاعات خارجی استونی، نز، باماد پنج شنبه، با، ادعاها، اینکه اعظم، نیروهای، روسی، به، مرز، اوکراین، آدام درد، ادعا می کنند که شید موسکو پتانسیل حمله محدودی دارد. (قطعات پچتر)

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست