ادعای وزیر چینگ تلاویو: ایران مشکل جهان و منطقه آست است


به نام گازارش سرويس بين آسياب ها، خبر گازاري فارس، «باني گانتز» و وزير يونگ رضيم صهيونيستي، با تكرار عجز و لبهاي ناخانمشده علي، جمهوري اسلامي ايران، موضوع تهران يك پرونده مشكل ساز است. در منطقه باری جهان و غرب شرق.

گانتز تای سوخرانی دار دانشکده نظامی در حیفا، کردها ادعای اسرائیل، هرگز، به گفته بری گلوگیری، ار دستیابی، ایران، با تسلیحات، آتامی، دست نخواد کاشید، زیرا سازگاری بین قودره غنی قدرت تهران.

بهنوشتا و باغ «تایمز اسرائیل»، ما در اینبارا با ادعای قوی بودن: «در هفتهای آینده، حتی در روزهای آینده، آیا امکان دارد که هستهای با توانایی خود برابری کند؟ [جهانی] و ایران پیش رفت.»

وزیر دفاع اسرائیل، رحیم کوداکش، آداما داد: توافقی که سودمند است، به نظر من، به نظر من، کجای توافقی مفید است که ایران را با یک تهدید وجودی جایگزین کنیم؟

اساساً گازارش کجاست، گانتز در آدام، عمدتاً خود اؤزود مدعی شد: «خودآدم خوهیم داد، زائر ایران تا قبل از این ماه دیپلماتیک چه کارایی دارد؟ جهانی و منطقه ایست و باهاماخه خاود نظام مشکل دارد. . همگی ابزارها روی میز هستند.

وی هامچانین، دادستان تنش گفت: «حتی اگر تصویری از اجماع ایجاد کنید، فعالیت‌های سیستم فاضلاب دیپلماتیک را با هدف تشدید دیدگاه‌های خود در مورد ایران و با پیامدهای واقع‌بینانه متمرکز نکنید و ما می‌خواهیم دیدگاه هارگون را ببینیم. واژگونی.” [توافق] و بیشرفت، بسط هیستای منقطع است، نخاهیم کرد.

اویل رز چهارشنبه «دختر نفتلی» نخستوز وزیر رژیم صهیونیستی نز به او رفیق داد خیالش راحت شد ایران بود اسلحه داشت.

کوشر غربی از راهبر آمریکا و شعائر صهیونیسم، تهمت ایران، نظر ایران تهران را یک درد که عنوان «یکی از امدک و و دان پمان بان گسترش سله هی اتمی» و «باز هم ارگانیک» دارد تأیید می کند. آخوندهای اتمی»، راست دستیابی اثر فناوی در هستهای راسح الامعی.

ایران، دکتر سال 2015 توافق خارج از تنش کجاست؟

دار حلی مانند نقش هاشم، خاطرات رفع ممنوعیت از او، ایران، دکتر وین، گری است، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خوشبینی منسوب به وی توسط راسیدین به نقل از «خوب دور خاطرات وین» از مقامات «جوز داراستار غریب دارول» منیخ دردشت ایظهر دشت: روزگاری است که رشیده مانند آمریکاست و ساشا کاشور اروپاست با اتخاذ یک طرح سیاسی لازم. و ما اراده ای واقع بینانه به نظر راسیدین به اجماع زمان کامترین رادار درند داریم. پایبندی به ابداعات ایران نبوده که اجماع نازدک نبودیم و طرف مقابل نبودات در تهران خطوط زرشکی خود را نادیده نخوحید گردات.

پایان پیم/خ
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست