ارتقاء به سطح فرماندهی سپاه محمد رسول الله (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) تهران غول پیکر


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تهران، با تأیید فرماندهی معظم کل قوا، حضرت امام خامنه ای، فرمانده تیپ 2 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حسن حسن زاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران غول پیکر. به سرتیپی بهبود کشف شد.

مراسم اهدای سطح سردار سرتیپ حسن حسن زاده سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور جمعی اجتناب کرده اند فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

سردار سرتیپ حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران غول پیکر است.

انتهای نامه / 67082 / گ
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید