ارومیه با آثار تاریخی قابل ملاحظه شخصی پذیرای مسافران نوروزی است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ارومیه، شهر ارومیه در دشتی به اندازه 70 کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض 30 کیلومتر در امتداد طرف دریاچه ارومیه قرار دارد.

این شهر یکی اجتناب کرده اند بهترین امکانات مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در بازتاب های در اطراف بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانروایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امپراتوران رومی چندین بار اجتناب کرده اند آن رفتن کرده تا به آتشکده غول پیکر زرتشتیان (آذرگشنسپ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت ساسانی (گوزنه) تشک سلیمان رسیده اند. .

شناسایی باستانی این شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریاچه آن چست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه شاتا است کدام ممکن است سوری ها آن را ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنیان ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعراب ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانیان ارومیه یا ارومیه می نوشتند.

پس اجتناب کرده اند اسلام، ارومیه دومین شهر مهم آذربایجان ایران پس اجتناب کرده اند مراغه بود.

ارومیه دارای جاذبه های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی متعدد در امتداد طرف جاذبه های خالص خدادادی است کدام ممکن است همواره مورد ملاحظه مسافران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی {بوده است}.

در موضوع افتادگی صنعت گردشگری در 2 سال قبلی {به دلیل} شیوع بیماری کرونا، امسال {به دلیل} توسعه واکسیناسیون علیه کووید 19 شاهد افزایش سفرهای نوروزی هستیم. روزهای ناگوار کرون است. زمان ها.

در یکپارچه ممکن است را با جاذبه های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی ارومیه کدام ممکن است همه ساله پذیرای خیل عظیمی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی است شناخته شده می کنیم.

مسجد کامل ارومیه

مسجد کامل یکی اجتناب کرده اند آثار باستانی شهر تاریخی ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاده اقبال واقع شده است است. این مسجد در وسط بازار عجیب و غریب شهر قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند ستون های بی نظیر احساس عجیب و غریب شهر است.

برخی اجتناب کرده اند محققین بر این باورند کدام ممکن است این بنا در ابتدا معبد شومینه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند سیطره مسلمانان تخریب شده، سپس در قرن هفتم هجری قمری بر روی آن مسجد بازسازی شده است.

به عقیده این گروه اجتناب کرده اند محققان، سبک تذهیبات، گچبری ها، ستون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاق های مسجد انصافاًً شبیه به سبک ساختار سلجوقی است.

گذشته تاریخی تبدیل کردن این مسجد خاص نیست، با این حال محراب آن در سال 676 هجری قمری بازسازی شده است.

این مسجد در امتداد طرف سایر اجزای احساس عجیب و غریب شهر به طور قابل توجهی بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید راسته های آن مرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن شده است.

آبشار تبر دوکل (دزج) ارومیه

آبشار سوله دوکیل یکی اجتناب کرده اند جاذبه‌های گردشگری آذربایجان غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشار سوله دوکیل یکی اجتناب کرده اند مرتفع‌ترین آبشارهای ایران است.

آلونک دوکل در انواع کوه دالامپر در بخش مرغور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشار دیزج با چمنزارهای احاطه در نزدیکی روستای دیزج اجتناب کرده اند قابلیت ها زیوه در جنوب غربی ارومیه قرار دارد. این آبشار اجتناب کرده اند شاخه های رودخانه باراندوز چای است.

دریاچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان مارمیچو

جهان گردشگری مارمیشو با دریاچه خالص شخصی در مرز ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه در 45 کیلومتری غرب ارومیه قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسعتی در حدود 5 هکتار دارد.

دریاچه مارمیچو زیستگاه بسیاری از آبزیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی زیادی برای ماهیگیری (اوقات فراغت) به همین جا می آیند، معمولا در سفر نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این {در تابستان} صدها نفر برای گذراندن اوقات فراغت در امتداد طرف خانوار به این جهان بازدید می کنند.

آبشار سولاک

آبشار سولاک در ارومیه – موآنا در حدود 40 کیلومتری غرب شهر ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انواع کوه دره رهش قرار دارد. موانا واقع شده است است.

دره زیبای منتهی به آبشار هفت کنی یا هفت جشمه شناسایی دارد کدام ممکن است آب روستای سالک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشار آن را تامین می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه نگین خالص موآنا در سر است.

آبشار بی نظیر این دره با حدود عالی ساعت صعود اجتناب کرده اند آبشار بی نظیر اصولاً نمایان تبدیل می شود، با این حال مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ها به شبیه به آبشار بی نظیر بسنده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مواهب شخصیت لذت می برند. شخصیت زیبای جهان موآنا اصولاً تحمل تاثیر آب های لطیف سرازیر اجتناب کرده اند ارتفاع ستاره الوند، دره راهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوه های ترگور است.

سه گنبد ارومیه ای

سه گنبد ارومیه شناسایی برجی است کدام ممکن است در جنوب شرقی ارومیه در جاده جانبازان (درک برزگر) قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند زیباترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباترین آثار فاصله سلجوقی است.

این بنا آرامگاهی است کدام ممکن است در سال 580 هجری قمری بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درگاه آن سه کتیبه به جاده کوفی اجتناب کرده اند سنگ حکاکی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتهای کتیبه محرم سال 580 هجری قمری نامیده شده است، به همین دلیل قابل دستیابی است مقبره یا عالی قبر وجود داشته باشد. برج آجری سه گنبدی کدام ممکن است قدمت آن به قرن ششم هجری می رسد، بنای تاریخی برای 3 گنبد، سکوی بلندی است کدام ممکن است به تعیین کنید استوانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدور بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رواق آجری درگاه در شمال شرقی بنا قرار دارد.

از قلعه بیدمشک ارومیه

روستای بردوک در ابتدای دره سلطانی در انواع های مشرف به رودخانه کامی آبی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کوه های ترکیه سرچشمه خواهد گرفت قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا این محل تا مرز کنونی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه حدود 15 کیلومتر است.

از قلعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه آن با تمام شرایط تفسیر، در لاغر مثلثی تعیین کنید رو به شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ای اجتناب کرده اند اراضی لاغر دار به صورت پلکانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صخره هایی در ارتفاعات کوهستانی بازسازی شده است.

تمام استحکامات احاطه بنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان های داخل حصار اجتناب کرده اند اجساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلوه سنگ های بومی با ظرافتی بدیع بازسازی شده است.

در بالاترین سطح قابل دستیابی از قلعه، برج دیده بانی در صعب العبورترین وضعیت بر روی تیغه ای باریک با سنگ های لاشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملات بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج آن را با گچ ریز بین درزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درزها به صورت لایه ای ضخیم پر کرده اند.

این بنا انصافاً مفید با شیارهای رصدی در جهات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه اجتناب کرده اند جبهه شرقی است کدام ممکن است در کنفرانس های آن آسیب طرفدار دیده تبدیل می شود.

از قلعه سد ارومیه

این از قلعه در سال 1018 هجری قمری بر روی کوهی به همین شناسایی در 18 کیلومتری جنوب غربی ارومیه بازسازی شده است.

این از قلعه {به دلیل} قله اجتناب کرده اند شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن به صخره در سمت غرب نزدیک پایین، دارای دیوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه محکمی در سمت جنوب است. این از قلعه اجتناب کرده اند 5 نیمه {تشکیل شده است}: نیمه بی نظیر، نیمه زیرین، نیمه سالوک، نیمه بوزلک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند دروازه شرقی. در نیمه شرقی از قلعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای صخره برج عظیمی بازسازی شده بود کدام ممکن است شناخته شده به عنوان از قلعه محسوب می شد.

در نیمه جنوبی، گودالی در موجود در از قلعه بازسازی شده بود کدام ممکن است در زمستان پر اجتناب کرده اند یخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زیر آن حوضی می ساختند کدام ممکن است در مواقع کم آبی اجتناب کرده اند آن استفاده می کردند. برای پوشش اجتناب کرده اند این نیمه، بنای دژ مانندی به تماس گرفتن بوزلاق (محل یخی) یا قارلیک (محل برفی) ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر آن معادل سالوک پنهان بود.

دریاچه دالامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوه های ارومیه

در جهان مرزی زیوه (حدود 50 کیلومتری غرب ارومیه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در محل طلاق در مرز ایران؛ عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه 2 ارتفاع مرتفع جهان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اجتناب کرده اند آنها شناخته شده به عنوان کوه های دالامبر یاد تبدیل می شود. اجتناب کرده اند زیرین به این روستا به نظر می رسید کنید، کل جهان فوق العاده مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظره ای دارد کدام ممکن است با دیدن آن به هیچ وجه فراموش نمی کنید.

در بالای این روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انواع ارتفاع دالامبر اجتناب کرده اند در همه جای مکان نهرهای باریکی جاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر بالای تپه ای دریاچه فوق العاده شکوه موجود است کدام ممکن است به سختی زیرین تر اجتناب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جنوب دریاچه سوخ دوکیل آبشار است کدام ممکن است چیزی است. مثل گنج همدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی زیباتر اجتناب کرده اند آن.

چشمه آب خوب و دنج هفت آباد

روستای هفت آباد پست ترین روستای این جهان اجتناب کرده اند تذکر قله است، مردن امکان پذیر نیست است، چرا کدام ممکن است چشمه های آب خوب و دنج فراوانی موجود است کدام ممکن است خواص درمانی برای برخی بیماری های ارتوپدی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در تابستان} پذیرای مهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران است.

مجتمع ساحلی چیست؟

این مجموعه در فضا 18 کیلومتری بزرگراه ارومیه تا دریاچه ارومیه (بندر گلمانخانه) قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای کلیه پتانسیل ها رفاهی اجتناب کرده اند قبیل اقامتگاه، ویلا، سوئیت، رستوران، کافه استاندارد، سکوهای اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین های ورزشی خانوادگی می باشد.

دره شهدا

این دره یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین پارک‌های ارومیه است کدام ممکن است بین ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشنوه قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با وسعت بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌انداز خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمه‌های داخل حیاط پشتی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دره‌ها شکوه خاصی در ایام سفر به این جهان بخشیده است. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستان اشخاص حقیقی زیادی برای گذراندن اوقات فراغت شخصی به این دره می آیند.

چهل شهید ارومیه

به معنای واقعی کلمه هستند باید {به رشته}‌کوه‌های آذربایجان غربی به‌عنوان زنجیره‌ای اجتناب کرده اند منطقه‌کوه‌های غول پیکر زاگرس نگریست کدام ممکن است توسط رودخانه گدار اجتناب کرده اند زنجیره بی نظیر جنوب استان کنار می‌شود. این منطقه کوه کدام ممکن است در غرب دریاچه ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی کردن مرز ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بخشی اجتناب کرده اند مرز ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق قرار دارد، طولانی کردن شمال به جنوب دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپه‌های بی نظیر بیشتر اوقات مرزهای مشترک ایران، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق را تشکیل می‌دهند. .

این منطقه کوه ها 15200 کیلومتر مربع مساحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 314 کیلومتر اندازه دارند کدام ممکن است ارتفاعات این جهان {به دلیل} مسافت، مشکلات ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزها چندان مورد ملاحظه کوهنوردان ملت قرار نگرفته است.

اجتناب کرده اند این رو کوه های نوار مرزی آذربایجان غربی انصافاً ناشناخته هستند، در حالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند شمال به جنوب، ارتفاع های بکر، غارها، دیواره ها، یخچال ها، دریاچه ها، دره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق جنگلی فوق العاده انصافاً اجتناب کرده اند جمله کلاهک سنگی عظیم ماکو موجود است. دره زنگبار، ارتفاعات بورالان، غار عظیم بوغلو، ارتفاع های ناپاک، اورن، باری آزد، سیتره لوند، حاج بابون، دره رهیش، دالامبر، بزینا، حج الموت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه کوچه.

دریاچه های نوزاد کوهستانی شیمیران، دالامبره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارمیشائو اجتناب کرده اند مهمترین دریاچه های کوهستانی این ملت هستند.
شناسایی کوه به وجود چهل بقعه با قدمت نامعلوم برمی‌گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان بومی معتقدند این قبور متعلق به شهدای اسلام است کدام ممکن است بر فراز این کوه هستند.

موزه ارومیه

موزه ارومیه در جاده بهشتی این شهر قرار دارد. این موزه در سال 1346 شمسی ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن عالی سالن غول پیکر برای اشیاء باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی فاصله های مختلف تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سالن نوزاد به موزه مردمان شناسی است.

{در این} تالار در کل مراسم فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلاید حاضر داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ای اجتناب کرده اند نسخ خطی زیبا کدام ممکن است اصولاً اجتناب کرده اند قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتب دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی است نگهداری تبدیل می شود.

{در این} موزه آثار پیش اجتناب کرده اند گذشته تاریخی، تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیای درمورد به هنرهای سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شناسی تزئینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی به توجه می خورد.

موزه ارومیه یکی اجتناب کرده اند غنی‌ترین موزه‌های ملت است کدام ممکن است در آن سه کتیبه (خطی) درمورد به هزاره اول پیش اجتناب کرده اند میلاد به تماس گرفتن‌های «استل کلین»، «استل موآنا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتیبه محمودآباد به جاده میخی اورارتویی نگهداری می‌شود. این موزه متعلق به فاصله قاجاریه است.

مسجد امام شافعی ارومیه

مسجد امام شافعی ارومیه (مسجد غول پیکر اهل عرف ارومیه) در دروازه مهاباد، کوچه امام غزالی در وسط شهر ارومیه قرار دارد. این مسجد در سال 1288 هجری قمری ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1360 تبدیل کردن شد.

مناره عجیب و غریب این مسجد در زمره آثار تاریخی شهر به سند رسیده است. این مسجد اکنون محل برگزاری نماز جمعه، نمازگزاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعیاد اهل عرف است.

کلیسای سیر ارومیه

شناسایی بی نظیر این کلیسا مارسرگیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در 5 کیلومتری جنوب غربی ارومیه در نزدیکی گردشگاه سد قرار دارد.

مارسی عالی عبارت یونانی اجتناب کرده اند عبارت یونانی به معنای مار است کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند محل دفن مارسی است.

این کلیسا زیارتگاه مسیحیان بر ایده سبک ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب مندرج در کتب مورخان آشوری متعلق به فاصله ساسانی است کدام ممکن است توسط شریک زندگی نازنینش در زمان خسرو پرویز به رویداد تسلط وی بر رومیان بازسازی شده است. .

بازار ارومیه

بازار ارومیه در گوشه جنوب شرقی ارومیه قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر بخش غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمی اجتناب کرده اند شهر بین جاده امام، عسگرآبادی، اقبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاباد (منتظری) است.

عجیب و غریب‌ترین بخش‌های باقی‌مانده اجتناب کرده اند محوطه بازار درمورد به دوران صفویه به بعد است، به‌ویژه اتاق استراحت‌های فاصله‌های زندیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاجاریه کدام ممکن است نماد‌دهنده تخصص ساختار فاصله‌های مختلف است. هر سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قسمتی اجتناب کرده اند این مجموعه به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حس خاص شخصی را دارد. وجود معابد، بزرگراه ها، مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق استراحت ها حکایت اجتناب کرده اند رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرک این سطح اجتناب کرده اند شهر در بلند مدت ای 9 چندان در اطراف دارد.

کلیسای بانوی اسامپشن

کلیسای بانو کدام ممکن است امروزه کلیسای آشوریان شرقی نامیده تبدیل می شود، در جاده اورشلیم شهر ارومیه قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند آثار منحصر به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی آشوریان ارومیه است.

در قرون قبلی مردگان را {در این} وضعیت دفن می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بنا در کل قرن ها مرمت شده است. نمای حال درمورد به دوران ساسانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای طاق‌های جلب توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقارن فوق العاده شکوه است کدام ممکن است می‌توان آن را با ساختار آتشکده‌های ساسانی ارزیابی کرد.

به مشاوره نویسندگان آشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیحی، این بنا در بازتاب آتشکده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند معابد معروف زرتشتیان {در این} سرزمین {بوده است}.

مسجد سردار

مسجد سردار یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین مساجد ارومیه است کدام ممکن است دارای کاشی کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستون های عجیب و غریب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدمت آن به فاصله قاجار می رسد. این مسجد توسط سلطان غول پیکر ملقب به سردار ساخته شد کدام ممکن است در سال 1331 هجری قمری ساعت بزرگی بر روی آن نصب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است به مسجد ستلو نیز شناخته شده است.

به مجموعه‌های تاریخی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص ارومیه باید جاذبه‌هایی چون دریاچه ارومیه، حیاط پشتی‌های سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگور، تپه‌های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی دیگله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورمانی، میدان زیبای دولتی با سه بنای تاریخی شهرداری، نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را اضافه کرد. روستاهای انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصر به شخص خاص کدام ممکن است توجه بینندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران را مجذوب شخصی می تدریجی.

انتهای پیام