از دست دادن معافیت های قانونی با عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی


به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، جواد انوری مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به لزوم ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده گفت: بر اساس قانون مالیات های الحاقی، مودیان مالیاتی بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه می شوند. باید اظهارنامه مالیاتی خود را حداکثر تا 15 روز پس از پایان هر فصل ارائه دهند. بنابراین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه اول (بهار) 24 تیرماه و برای سایر فصول سال به همین ترتیب بوده است.

وی گفت: مودیان می توانند اطلاعات تکمیلی را از طریق درگاه ملی مالیاتی به آدرس intamedia.ir در قسمت مالیات بر ارزش افزوده دریافت و نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند.

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان تاکید کرد: عدم ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی موجب جریمه و محرومیت از تسهیلات قانونی و معافیت می شود.

انتهای پیام/74001/م/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.