اجتناب کرده اند مشخض نبودن میزان پوسیدگی مرکبات به همان اندازه باقی‌ماندن نیمی اجتناب کرده اند محصول ذخیره شده است در انبارها


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مازندران، باغداران مرکبات استان، بیش اجتناب کرده اند ۵۰ سهم مرکبات ملت را ساخت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ساله بخشی اجتناب کرده اند محصولات مرکبات برای در دسترس بودن به‌عنوان میوه ساعت شب عید در روزهای بالا سال در شخصی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر استان‌ها meting out می‌شود.

همراه با سورتینگ‌داران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره‌کنندگان مرکبات برخی اجتناب کرده اند باغداران نیز اقدام به ذخیره‌سازی مرکبات کردند به همان اندازه در ایام سال به بازار در دسترس بودن کنند کدام ممکن است معمولا در ایام سال شاهد پرتاب پرتقال‌های پوسیده در شخصیت استان هستیم.

امسال {در سراسر} ملت، بعد اجتناب کرده اند اتمام فاصله meting out میوه ساعت شب عید بخشی اجتناب کرده اند این میوه‌ها کالا نرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمینه meting out نشدن میوه‌ها بحث‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مختلفی مطرح شد.

امسال هم بحث شریر شدن مرکبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیوی مازندران مطرح شده کدام ممکن است {در این} زمینه توضیحات مختلفی اجتناب کرده اند جمله ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مختلفی مطرح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون هم مزایده میوه‌های ترتیب ‌بازار محیط‌ساز شد.

این درحالی است کدام ممکن است اسماعیل قادری‌فر مدیرعامل گروه مرکزی تعاون کشاورزی ایران در همین مطقع روزی با این حال محیط‌ها {در این} زمینه را رد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به اینکه همراه خود اجرای قوانین انتزاع، بعد اجتناب کرده اند ۸ سال مدیریت ترتیب بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی غذایی به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده است، اظهار کرد: براساس مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در گذشته تاریخی ۲۹ آبان ۱۴۰۰ برای گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره سازی میوه های ترتیب بازاری ساعت شب عید روش نامه اجرایی تصمیم گیری شده است کدام ممکن است گروه تعاون کشاورزی بر ایده آن حرکت می‌تنبل.

اصلی انبارهای میوه مازندران عادی است

در پیگیری این ماجرا به سراغ عبدالرحمن زاغی سرپرست محافظت نباتات گروه جهاد کشاورزی مازندران رفتیم کدام ممکن است {در این}‌باره وی در ذکر شد‌وگو همراه خود فارس، اظهار کرد: میوه‌های انباری به همان اندازه زمان مشخصی باید در انبار نگهداری شوند؛ به این انگیزه کدام ممکن است انبارها باید استانداردهای اجباری را داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبارها ما سمت استانداردسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی سوق یابند.

وی همراه خود ردیابی به اینکه اصلی انبارهای مازندران عادی است،ذکر شد: همراه خود ملاحظه به اینکه مدت زیادی مرکبات در انبارها نگهداری می‌شود اگر مرکبات در انبارهای معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی نگهداری نشود، باتوجه به زمان بسیار طولانی احتمال پوسیدگی در انبارهای عادی موجود است.

 آمار دقیقی اجتناب کرده اند پوسیدگی مرکبات نداریم

سرپرست محافظت نباتات گروه جهاد کشاورزی مازندران همراه خود گفتن اینکه آمار دقیقی اجتناب کرده اند پوسیدگی مرکبات نداریم، چرا کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند باغداران اقوام به ذخیره‌سازی میوه می‌کنند، تصریح کرد: معمولا  سالانه درصدی اجتناب کرده اند محصول همراه خود این ضرر مواجه می‌شود.

زاغی اظهار کرد: در ارتباط کیوی نیز باید ذکر شد اگر خارج اجتناب کرده اند اطراف سردخانه نگهداری شود همراه خود اصلاحات دمایی، محصول دچار معامله با بیش اجتناب کرده اند حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قارچ می‌شود.

وی همراه خود گفتن اینکه براساس بازدیدهای {انجام شده} اجتناب کرده اند سردخانه‌های استان کیوی‌ مازندران مشکلی نداشت، ذکر شد: محصول کیوی به همان اندازه اواخر تیر ماه قابل نگهداری است ولی باید هرچه زودتر در ارجاع به در دسترس بودن پرتقال تامسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید والنسیا تدبیری اندیشیده شود؛ چرا کدام ممکن است استاندارد میوه خرس تاثیر قرار می‌گیرد.

نیمی اجتناب کرده اند مرکبات ذخیره شده است ساعت شب عید در انبارها مانده است

سلیمان حاتم‌نژاد سرپرست تعاون کشاورزی مازندران {در این}‌باره در ذکر شد‌وگو همراه خود فارس، اظهار کرد: اجتناب کرده اند ۴۰۰ تن پرتقال ساعت شب عید، ۲۷۱ تن پرتقال در سردخانه فعلی است.

وی همراه خود ردیابی به meting out دیرهنگام مرکبات ساعت شب عید، اضافه کرد: انگیزه عکس کدام ممکن است پرتقال‌ها meting out نشد براساس انتخاب قرار شد meting out میوه به همان اندازه ۲۳ فروردین‌ماه شکسته نشده داشته باشد ولی اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند راه رسید کدام ممکن است این دشواری تقاضای کسب را کم کرده است.

به گزارش فارس، بحث میوه ساعت شب عید همواره همراه خود محیط‌هایی در کنار بود اجتناب کرده اند محدوده مباشر، گفتن قیمت‌های مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون هم بحث مزایده میوه‌های ساعت شب عید، کدام ممکن است باید {در این} زمینه شفاف‌سازی قابل توجه صورت گیرد.

انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید

رژیم لاغری سریع