استقلال و فجر در نیما اول / فرصت سوزی دو مهاجم آبه هستند


به گذرش خبرنگار و رزاشی خبرگزاری فارس، فوتبال تیمی، استقلال دور و دیگران، مسابقه ای که برای ما مهم است و به آنها قهرمان لیگ 19 درهم می دهیم. جایگاه استقلال نیما چند اول وقت خوب گلزنی کرد کجاست؟

دور زدن: رضا عادل

Kmk Dauran: علیرضا ایلدروم – حسن وایتری

کارت زرد: بهزاد گلمپور (آموزگار)، رزبه چشمی، رودی گشت (استقلال) دانیال کردستان (فجر شهید اسپیسی)

کارت زرشکی:

ژل:

نصب استقلال: سید حسین حسینی، رزبه چچمی، زبیر نیک نفس، محمد دانشگر، مهدی مهدی پور، جعفر سلمانی، صالح حردانی، امیرحسین حسین زاده، کوئن یمگا، عزیزبک امانوف و رودی زستد.

سرابی: فرهاد مجیدی

نصب فجر شهید اسپیسی: امان صادقی، محمد قنبری، علی مولایی، رضا علیاری، حمید نعمتی، احمدرضا زنده روح، دانیال کردستان، یوسف وکیا، اتابک زارعی، فرزان دانا، محمد کاظمی

سورابی: علی اصغر کلانتری

دقیقه 2:

پاس خوب حسین زاده در جنایتی محاصره شده است که در آن به نظر استقلال خلق کرد شانس گالازنی بالا را دارید اما تیرانداز مهاجم آبی پوشان را دروازهبان فجر کردها را هل می دهد و با کارنر رفعت کا این کارنر آنها را بالا می برد. دریافت کنندگان جایزه استقلال نادا پرای.


دقیقه 7:

شات حسین زاده در محاصره جنایتی با اختلاف کمی چون آتش دروازه فجر اسپیسی با بایرون ریفت است.


دقیقه 17:

فرستادن صالح حردانی به گوشه جنایتی که در آن رشید را پیدا کرد و او را با راز یا اختلاف کمی در هر دروازه‌ای که توسط پرون ریفت منفجر شد، زد.


21 دقیقه:

به عنوان راه نقش مهدی پور را دروازبان فجر اسپیسی امان صادقی دافا کرد.


دقیقه 23:

ضربه کاشتا فاجر اسپیسی را، دو مدافع استقلال به کرندند هل دادند و کارنر توسط کسانی که بری را در تیم ندشت نگه داشتند ضربه خورد.


25 دقیقه:

ضربه مهاجم مخفی استقلال با اختلاف از بالایی دروازا توسط بایرون ریفت.


دقیقه 28:

شوت حردانی با واکنش خوب ایمان صادقی دروازهبان تیم فجر راهی کرنار شاد و مهدی پور توسط کارنار را زک دو مدافع فجر توپ را هل داد کارندند.


دقیقه 31:

آمانوف در حوالی صحنه جنایت را بازهم دروازهبان فجر راهی کارنار کرد. کارنر به آن ضربه زد، بعد از نصب و تیراندازی توسط سلمانی رشید و تیراندازی به آن چیده شده است یا با جایی که برون رفعت نصب کرده است فرق می کند؟


دقیقه 36:

زنده روح کاشتا فجر را روی دروازه استقلال فرستاد کی مدافعان توپ را کرنار فرستاد ک کرنار را حسینی دروازن استقلال با مشت توپ را دور کرد.


دقیقه 41:

امانوف در محاصره جنایت یک صاحب توپ بالا قرار گرفت، یا با شلیک گلوله یا پس از برخورد با دو مدافع، که رهی را از پوسته منفجر کرد.


انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست