اشتغال جوانان هرمزگانی در صنعت رو به افزایش است.


به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مجتبی معین وزیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان صبح امروز اظهار داشت: در صنایع استان البته اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را مسئول می داند. تحقق این مشکل

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای سامانه کاریابی است تا کارفرمایان بر اساس فرصت های شغلی اعلام شده خود نیروی کار مورد نیاز خود را بیابند و نیروی کار نیز اطلاعاتی از قبیل تحصیلات، مهارت و کار را ارائه دهد. تاریخ از این سیستم

به گفته معین وزیری، این سامانه می تواند روند تامین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جویندگان کار را تسهیل کند.

مدیرکل کار هرمزگان گفت: سامانه کاریابی محل مناسبی برای کارفرمایان استان برای درخواست نیروی کار مورد نیاز است که از این طریق می توانند نیروی کار مورد نیاز خود را در کمترین زمان ممکن تامین کنند.

وی همچنین گفت: کارجویان فعال در استان هرمزگان می توانند در فرآیند کاریابی به سامانه ملحق شده و در اختیار کارجویان قرار دهند.

انتهای پیام/ 3728
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.