اعداد و ارقامی که می روند

از دانشنامه ویکی پدیا: عدد یک ایده انتزاعی است که برای شمارش و اندازه گیری استفاده می شود. نمادی که یک عدد را نشان می دهد عدد نامیده می شود ، اما در استفاده متداول از کلمه شماره برای ایده و نماد استفاده می شود.

تعریف اعداد در طول سالها گسترش یافته است و شامل اعدادی مانند صفر ، اعداد منفی ، اعداد منطقی ، اعداد غیر منطقی و اعداد مختلط می شود.

اعداد و ارقام چقدر است؟ ما در زندگی روزمره خود از بسیاری از کمترین اعداد مانند یک تا ده و حتی تریلیون ها استفاده می کنیم. به ندرت بالاتر از آن می رویم. آن اعدادی که از تریلیون ها بیشتر است چطور؟ ممکن است بسیاری از آنها را حتی نشناسیم.

اجازه دهید تصوری از تعداد اعداد موجود داشته باشم. ما با صفر ، یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش ، هفت ، هشت و نه شروع می کنیم. اعداد دیگر فقط ترکیبی از این موارد هستند ، ما یکی را گرفته و صفر را به ده می افزاییم و غیره. به همه اعدادی که افراد به دست آورده اند نگاهی بیندازید:

صد و 100

هزار و 1000

میلیون 1.000.000

یک میلیارد و 1 میلیارد

میلیاردها میلیون دلار

باند 1 و 15 صفر

کوئینتیلیون 1 و 18 صفر

سکستیلون 1 و 21 صفر

سپتیلون 1 و 24 صفر

اکتلیون 1 و 27 صفر

نه 1 میلیون و 30 صفر

دسیلیون 1 و 33 صفر

یک میلیارد و 1 و 36 صفر

دوازده میلیون 1 و 39 صفر

تریسیلیون 1 و 42 صفر

Quattuordecillion 1 و 45 صفر

کوئیدیلیون 1 و 48 صفر

Sexdecillion 1 و 51 صفر

Septendecillion 1 و 54 صفر

Octadecillion 1 و 57 صفر

نوامبر یک و 60 صفر

ویگینتیلیون 1 و 63 صفر

Unvigintillion 1 و 66 صفر

دوگیینتیلیون 1 و 69 صفر

Trevixintillion 1 و 72 صفر

Quattuorvigintillion 1 و 75 صفر

Quinvixintillion 1 و 78 صفر

Sexovixintillion 1 و 81 صفر

Septenvigintillion 1 و 84 صفر

Octovigintillion 1 و 87 صفر

Novemvigintillion 1 و 90 صفر

تری تریلیتیون 1 و 93 صفر

Untrigintillion 1 و 96 صفر

دوتریگتیلیون 1 و 99 صفر

Tretrigintillion 1 و 102 صفر

Quattuortillion 1 و 105 صفر

Quintrigintillion 1 و 108 صفر

Sextrigintillion 1 و 111 صفر

Septentrigintillion 1 و 114 صفر

Octotrigintillion 1 و 117 صفر

نوامبرین 1 و 120 صفر

Untrigintillion 1 و 123 صفر

100 تریگتیلیون برابر با گوگول است

100 گوگول برابر یک گوگولپلکس است

وقتی مردم با چنین تعداد زیادی برخورد می کنند ، دیوانه می شوند. شخصی تصمیم گرفت که گوگول 1 و 100 صفر است ، و گوگولپلکس 1 است و پس از آن گوگول صفرها ، که یک عدد فوق العاده طولانی است. من تعجب می کنم که آیا کسی واقعاً می داند وقتی با چنین تعداد زیادی برخورد می کند ، چه می کند؟

در برخی از کشورهای خارجی آنها لیست متفاوتی از اعداد دارند. بنابراین از آنجا که ما واقعاً مجبور نیستیم با این تعداد بالا برخورد کنیم ، لازم نیست نگران این موضوع باشیم ، اما آنها می توانند سرگرم کننده باشند.

در اینجا چند نکته جالب در مورد اعداد وجود دارد: 18 تنها عددی است که دو برابر مجموع ارقام آن است: 1 + 8 = 9 9×2 = 18.

111،111،111 بار 111،111،111 برابر 12345678987654321 ضرب کنید. آن را در ماشین حساب رایانه خود امتحان کنید. ماشین حساب های کوچک فضای کافی ندارند.

در اینجا چند مورد جالب دیگر وجود دارد:

خداوند به موسی می گوید: “و من جهانهای بیشماری آفریدم …….. و آنها برای انسان بی شمارند ؛ اما همه چیز برای من مهم است ، زیرا آنها از آن من هستند و آنها را می شناسند.” موسی 1:33 و 35.

در کتاب مقدس به آن اشاره شده است: “بی شمار به اندازه ماسه های ساحل دریا”. محاسبه این همه دانه شن غیرممکن است! کارهای بسیار جالب تری وجود دارد که با اعداد قابل انجام است. آنها را تماشا کنید و لذت ببرید!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *