افزایش 40 درصدی تردد مسافر در ایلام


نورالله دلخا مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی ایلام ظهر همین الان در اظهار داشت وگو با خبرنگار فارس در ایلام با ردیابی به داده های آماری بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران ناوگان بار کلی اجتناب کرده اند استان به سایر عوامل ملت {در این} خصوص اظهار داشت: جهان فاصله: اجتناب کرده اند 4 اسفند لغایت 10 وروردن 32 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 279 مسافر در 5 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 444 پرواز جابجا شدند.

وی تاکید کرد: به این صورت است کدام ممکن است کمیت تردد مسافران نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته 40 نسبت افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی ایلام علاوه بر این به تردد اتومبیل ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} مدت 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 51 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 780 تجهیزات خودرو در بزرگراه های این شهرستان برداشتن شد کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه 21 نسبت افزایش نماد می دهد. سال قبلی .

وی اظهار داشت: بیشترین تردد {در این} مدت در محورهای ایلام – شاور، ایلام – صالح آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایوان – اسلام آباد {بوده است}.

الدلخا علاوه بر این به تردد خودروهای با کیفیت صنعتی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} مدت 13 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 165 تجهیزات خودرو با کیفیت صنعتی در محورهای مواصلاتی استانداری تردد کردند کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی 21 نسبت افزایش داشته است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید