امام جمعه بورگوند: بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب فینال سلاح غرب است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بورگند، آیت الله سید علی رضا عبادی شامگاه چهارشنبه در چهاردهمین کنفرانس سراسری طلاب شهرهای بهشت، بشرفیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرایان کدام ممکن است به صورت ویدئو کنوانسیون با موضوع برگزار شد. آیت الله محمدی الریاشیری اجتناب کرده اند تبیان جهاد شهرستان ارسق، ضمن تبریک، وزن آموزشی ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققی را {در این} تملک اشاره کردن کرد.

وی ذکر شد: علمای دین در گذشته تاریخی حافظ سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت محله بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستند، با این حال این دوران محدود شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماع گرانقدر علمای مسلمان {در این} زمان خاص نماد اجتناب کرده اند بصیرت ممکن است دارد.

مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: خاص است کدام ممکن است 200 سال پیش کدام ممکن است استعمار در کشورهای اسلامی تحریک کردن شد، این سیستم منسجم آنها بردن اسلام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شگرد آنهاست کدام ممکن است به هر تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعریفی حرکت کنند.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند زمانی کدام ممکن است گلادستون قرآن را در برابر این اربابان انگلیسی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ما مانع بزرگی برای تسلط بر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی داریم کدام ممکن است شبیه به قرآن است، این مانع باید برطرف شود، با این حال 9 جلدهای قرآن.» باید اجتناب کرده اند محله مسلمانان بردن شود، با این حال محتوای آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت او بردن شود.» «{در این} مدت تلاش کشیدند.

آیت الله سید علی رضا عبادی ذکر شد: متأسفانه در خیلی جاها به نتیجه رسیدند، لذا جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه مقابل علمای اسلام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا آنجا کدام ممکن است حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر علمای دین همه وقت در فلسفه دین {بوده است}. کلام، فقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی دین بر ایده منطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است تبدیل می شود کدام ممکن است دشمن راه {می رود}.» در جهت تحمیل بی اعتمادی، شبهه، سردرگمی، علاقه، عادت، فحشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منکر.

وی افزود: متأسفانه مدت‌ها این نکات را طراحی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش نمی‌کنیم کدام ممکن است قبله اول فلسطین گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبله دوم ما، کعبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرمین شریفین را تصرف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق در متنوع اجتناب کرده اند جوامع اسلام‌گرا تأثیر می گذارد کردند. “

را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه بورگند تصریح کرد: دشمن اقدام به تحمیل نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از کشتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار وحشیانه حتی علیه کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آواره کردن مردمان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر نحوی کدام ممکن است شخصی صدها آموزش داده شده است اند استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده تدریجی. آی تی. همه امکان.

وی ذکر شد: حرفه آنها عادت به چرخ دنده مخدر، فحشا، منکر، کشتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده پرهیزگاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی اجتناب کرده اند این کف دست برای تعمیر وسوسه خلقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیر، مدیریت دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در نیازها است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله سید علی رضا عبادی افزود: با تسلط در اطراف شخصی در ایران بی سواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزد رضاخان را مستقیماً مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس منزوی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را به علمای دین تشبیه کردند، پس با حجاب چه کردند. مرحله بعد با نزدیک کردن به هدفشان، 2500 سالگی را شناخته شده به عنوان بالا گذشته تاریخی اسلام جشن گرفتند.

وی ذکر شد: با بیداری مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور علمای دین در صحنه خواب تمدید شده آنان، انقلاب اسلامی متزلزل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع جدیدی پدید به اینجا رسید کدام ممکن است اسلام در برابر این پوچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعمار ایستاد.

مشاور ولی فقیه در خراسان جنوبی ذکر شد: در 43 سال قبلی دشمن به قول خودشان با تمام توان وارد مبارزه با ایران اسلامی شد با این حال به لطف خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خردمندان. مدیریت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نبوی انقلاب در بازتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاب در صحنه، تمام نقشه های دشمن تا به در لحظه عملکرد بر آب شده است.

وی شکسته نشده داد: آنها در لحظه فینال سموم شخصی را به طور قابل توجهی در ابزار تبلیغاتی با حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از نکات، تهمت ها، دروغ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریبکاری ها به کار بردند کدام ممکن است مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند آن به تحریف گذشته تاریخی تعبیر می کنند.

آیت الله سید علی رضا عبادی ذکر شد: سطح عطف گذشته تاریخی اینجا است کدام ممکن است محله بشری اگر {به درستی} انجام شود اجتناب کرده اند سلطه ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی وحشیانه به حریم عدالت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوی کف دست خواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن حقایق بر مردمان پیروزی است. محله بشری اگر {به درستی} اجرا شود ضروری است، مناسب است، او انتظارات فوق العاده بالایی دارد.

وی تاکید کرد: اگر مبحث تفسیر {به درستی} اجرا شود، عالم به کارآمدی امامت امام معصوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرت مهدی (عج) می رسد.

انتهای پیام/ 3635
این را برای صفحه اول توصیه دهید