در این زمان میدان نبرد همراه خود نظام سلطه بخش مالی است/ عدم مانع زدایی در بخش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات کارگری


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تبریز، در آستانه روز کارمند، نشست هم اندیشی کارفرمایان، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلات کارگری همراه خود هدف احصا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مشکلات گروه کارگری در حضور فرمانده سپاه عاشورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزبانی نمایندگی داروسازی دانا برگزار شد. 

 دباغی پاسخگو برای بسیج کارگری استان علت برگزاری این نشست را اهمیت گروه کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مطالبات آنها عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ایمنی شغلی کارمندان منصفانه دستور مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص باید تدابیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای شدید اندیشیده شود.

خارزی سرپرست مسئله نمایندگی داروسازی دانا کدام ممکن است میزبان این نشست بود ذکر شد: همراه خود وجود اینکه در یک واحد دهه جدیدترین مورد توجه قرار گرفت رئیس معظم انقلاب بر ساخت محور بوده با این حال تجهیزات های متولی برای برداشتن سبدها، همکاری مورد نیاز را ندارند. برای تعمیر مشکلات ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه کارگری کار تیمی توسط تجهیزات ها مورد نیاز است.

حسین فتحی مدیرکل اداره کار، تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی نیز ذکر شد: حضور بسیج در در هر مکان واحد گره گشاست. ارتقای استاندارد، کاهش وابستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش ساخت همراه خود روحیه بسیجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی امکان پذیر است. در سال ۹۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸ در استان آذربایجانشرقی ۲۳ واحد تولیدی ما ضرر داشتند کدام ممکن است این رقم در سال ۱۴۰۰ به حداقل یک واحد رسیده است.

وی افزود: در سال قبلی ما همراه خود افزایش تحمیل حرفه مواجه بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم این توسعه در سال جاری نیز شکسته نشده یابد.

چنگیز قاسمی دبیر شورای روابط کار ذکر شد: باید در امتداد طرف ملاحظه به کارمند، باید ایمنی سرمایه گذار نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. در هفتاد سهم واحدهای تولیدی تشکل کارگری نداریم. 

چمنی رئیس صفحه بحث صنفی کارمندان استان ذکر شد: در مجموعه هایی کدام ممکن است بسیج حضور دارد، ما همراه خود مشکلات کمتری مواجهیم. یعنی در هر واحد تولیدی کدام ممکن است بسیج در امتداد طرف کارمند بوده ما مشکل کمتری داشتیم. ایمنی شغلی کارمندان باید مورد ملاحظه قرار گیرد. 

حسین زاده رئیس مجمع کارمندان استان ذکر شد: مدیریت واحدهای تولیدی باید مورد ملاحظه قرارگیرد. مدیران برخی واحدهای تولیدی خارج نشین هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عموماً {در این} موارد همراه خود ضرر مواجهیم.

 قراردادهای سفید، تمایز فاحش در دریافتی کارمندان مناسب

کریم صادق زاده دبیر خانه کارمند آذربایجان شرقی در شکسته نشده این نشست ذکر شد: گروه کارگری همراه خود مشکلات متعددی مواجه است، اجتناب کرده اند جمله نبودِ ایمنی شغلی، قرارداد های سفید، تمایز فاحش در دریافتی کارمندان مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم از حداکثر.

وی افزود: در ۱۶۰۰ واحد رابط امور اعضا تحمیل کردیم کدام ممکن است مشکلات کارگری را پیگیری کنند. سپاه عاشورا ممکن است در پیگیری مشکلات کارگری موقعیت موثری ایفا تنبل. قرارداد لحظه ای محصول نظام سرمایه داری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. 

خانم پور کریم سرپرست بانوان خانه کارمند علاوه بر این {در این} نشست ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مشکلات ما عدم حضور بانوان در تشکلات کارگری است. ما کارگرانی داریم کدام ممکن است تحت هیچ شرایطی اجتناب کرده اند حقوق کارگری برخوردار نیستند. بانوانی کدام ممکن است در بخش ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظافت بکارگیری می شوند عموما اجتناب کرده اند حقوق کارگری منتفع نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا بصورت استثماری بکار گرفته می شوند.

باسمنجی مدیرعامل نمایندگی سرم سازی شهید قاضی ذکر شد: در برخی نمایندگی ها مدیران {به دلیل} وابستگی به نمایندگی های مادر، اجتناب کرده اند اختیار کافی برای رفع مشکلات برخوردار نیستند. باید به مدیران استانی نمایندگی ها اختیار حرکت داده شود. 

وی افزود: برخی پوشش‌ها نیز بشدت {برای شرکت ها} ارزش زاست. افزایش ۵۷ درصدی حقوق در امتداد طرف سایر ارزش ها، نمایندگی ها را همراه خود مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد. 

 در بخش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات گروه کارگری مانع زدایی صورت نگرفته است

 اصغر عباسقلی‌زاده فرمانده سپاه عاشورا {در این} نشست ذکر شد: باید در سیاستگذاری ها تمام جوانب فکر شود. در بخش گروه کارگری دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط نشین باید اقدام‌ عاجل صورت گیرد. 

وی افزود: در سال‌های قبلی علیرغم مطالبه رئیس معظم انقلاب، در بخش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات گروه کارگری مانع زدایی صورت نگرفته است. ما شناخته شده به عنوان سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج در امتداد طرف خواهید کرد برای تامین مطالبات گروه کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات واحدهای تولیدی هستیم. 

 اصغر عباسقلی‌زاده ذکر شد: باید منصفانه نسبت انصافاًً مقرون به صرفه بین کارفرما، کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن کننده تحمیل شود. برای رسیدن به حداقل یک سبک مقرون به صرفه باید دوره ها کارشناسی استمرار یابد. ما تمام قابلیت استان را بکار خواهیم گرفت.

وی شکسته نشده داد: در این زمان میدان نبرد همراه خود نظام سلطه بخش مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد مدیران واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان تشکل های کارگری افسران این نبرد هستید.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید

رژیم لاغری سریع