امیر عبداللهیان با نخست وزیر لبنان دیدار کرد


به گزارش گروه پوشش خارجی خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است بعدازظهر در این زمان (پنجشنبه) وارد بیروت شد، با دومین مکان تعطیلات بازدید شخصی به قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند سوریه دیدار کرد. . امشب با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان.

وی پیش اجتناب کرده اند این با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، عبدالله بو حبیب همتای لبنانی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران گروه های فلسطینی مستقر در بیروت دیدار کرده بود.

حسین امیرعبداللهیان در بدو حق ورود به بیروت در مخلوط خبرنگاران ذکر شد: در این زمان در بیروت هستیم از روابط 2 ملت برتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی های مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده ای با افسران لبنانی با توجه به امتیازات دوجانبه، قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان داریم. اجتناب کرده اند فینال سفرم به بیروت تا به در این زمان، تحولات زیادی در جهان های قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است با اشاره به امتحان شده های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان، رایزنی های از محسوس تری با مسئولان گران قیمت لبنانی انجام شود.

چون آن است رئیس تجهیزات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در خبری مشترک با همتای لبنانی شخصی ذکر شد: در این زمان در بیروت هستیم تا بگوییم جز خیر برای لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد لبنان چیزی نمی خواهیم. ماه قبلی در محیط کنوانسیون امنیتی مونیخ با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان دیدار کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وی گفتم کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران همچنان کنار هم قرار دادن مونتاژ 2 نیروگاه 1000 مگاواتی در لبنان برای رفع اشکال انرژی الکتریکی لبنان است. جمهوری اسلامی ایران تدریجی کرده است کدام ممکن است در روزهای روی حیله و تزویر در امتداد طرف دوستان شخصی خواهد ماند. ما پیشنهادهای عکس برای همکاری با لبنان برای ضرب و شتم شرایط روی حیله و تزویر مالی کنونی حاضر کردیم کدام ممکن است توسط افسران ارشد لبنان مورد بحث قرار خواهد گرفت. (همین جا بیاموزید)

به گزارش خبرگزاری فارس، این دومین بازدید شاهزاده عبدالله به لبنان پس اجتناب کرده اند تصدی سمت وزیر خارجه است. وی در مهرماه سال قبلی (1400) به بیروت بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با افسران این ملت دیدار کرد.

شاهزاده عبداللهیان علاوه بر این در محیط پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین کنوانسیون امنیتی مونیخ در 22 مارس 2006 با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میقاتی اجتناب کرده اند حمایت های جمهوری اسلامی تحسین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت لبنان اجتناب کرده اند وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح ایران حمایت می کنند. ملت را فراموش کنید.

وی علاوه بر این روز قبل (چهارشنبه) در سوریه با بشار اسد رئیس جمهور، فیصل مقداد وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی مملوک مشاور ایمنی سراسری رئیس جمهور سوریه دیدار کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید