انتخاب کنندگان و ذخایر فاز اول تخصیص خودرو مشمول دریافت خودرو شدند.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت امور خارجه سکوتمنوچهر منطقی، معاون صنایع هجومیو انتقال وزارت سکوت وی با بیان اینکه پس از افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و افزایش بیش از 200 درصدی عرضه خودرو در سال 1401 در سال گذشته و اعلام برندگان مرحله اول تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، گفت: پس از بررسی موضوعات مرتبط توسط وزیر سکوت مقرر شد به اسامی تمامی داوطلبانی که اسامی آنها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شده است اعم از نامزدهای کلیدی و ذخیره، یک دستگاه خودرو تعلق گیرد. من

وی ادامه داد: اطلاعات تکمیلی در خصوص نقل و انتقال خودرو پس از آخرین تاریخ ثبت نام مرکز منتخب در تاریخ 4 خردادماه در لیست رزرو منتخب (رزرو) ارائه می شود.

معاون وزیر صنایع هجومیو انتقال وزارت سکوت وی افزود: لازم به ذکر است که در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو پس از پذیرایی از تمامی مهمانان در تحویل خودرو و رضایت بیش از 90 درصدی مخاطبان از این روال انتقال، روند انتقال خودرو ادامه یافت. دور بعدی تولید و تخصیص خودروهای کامل نیز در تیرماه انجام می شود.

منطقی گفت: در همین مدت به زودی اطلاع رسانی لازم در خصوص طرح های فروش قرعه کشی انجام خواهد شد.

پایان پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.