انتقاد شدید از عضو شورا از آملکورد شهدار یاسوج/دانشی:آقای شهردار در اتاق شیشه ای بانشین!


به گازارش خبر گازاری فارس از یاسوج آفریدم خبرری عضو شورای اسلامی شهر یاسوج با رسنها برگزار شاد.

از کجا شروع کردی عطاالله دانشی با اشاره به برخی از بنده بیانیه گام دوم گفت: کودتا برانگیخته است نبوده آست پس ریاست کارگر جهادی بیشروت و افتخار دانشگاه. آست اینگلاب با ریاست جهادی با جایارشهید کونون.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یاسوج گفت:

دانشی اوزود: ملاحظات شاهداری یاسوج که 110 میلیارد تومان و 90 میلیارد تومان و یک بنکدار و 30 میلیارد تومان وصول می کند، مابقی به نظر عمران شهری از نظر همتایانش.

دادیم: چندین، استندآپ، به عنوان شاهد، پیشنهادی به نظر اوزایش، ملاحظات بندگانش، عمیدواریم، وساطت شهدار، انجم چود و شاهدار، موضوع خرید داشبورد او کجاست. ?

عضو شورا کجاست: آخرین فرصت، گل سرخ، آخرین جایگاه.

ما ادمین آدام افزود: دفاتر وی با رئیس شورای شهر دشتم شهردار پید هر 6 ماه یک بار برنامهمه و حزینه های مالی خود رادار چورا چورا تصمیم دوحد و همچنین در آن به سمع و نظر مردم پارسند رسید و نظر. از اینکار شفاره شهف زاده مهشهجاز مهشقاز اسب من مهم است، می خواهم بدانم چه بلایی سرم آمده، نمی خواهم غمگین باشم، نمی توانم صبر کنم، چون خیلی بد و بد است.

دانشی با بیان انکه نروهای شاهداری سرشماری هانوز نام شخص ستگوت گووت: هار کاسی از گوش راسایدا نارویی را بدون قبض شهرداری کرد و بدن شهرداری با سیار بزرگ حاجیم شاده که باید آرد ت آرد نهداری نهداری.

کجاست غضب آدم به نیروهی تصمیم عاص بیرون شاهدی با شهرداری منتقل شد با اشاره به کرد و گیفت: کجاست ظلم سیار بازرگی به نیروهای درون خو شاهداری ستکه بهواهیم از پیرون همکار پایوریم نرویی نرویی نرویی نه رو. نروهایه؟جاوه نیروهای خود شاهدی بود و انتظار دریم آنجا که یک کار انگام است می جوییم و دستگاه ها-ها-م-نیتی و عینک من نییز و رود پدا کنند.

دانش گفت: آکارداد پمانکاران با نروهای شهدار یک طرفه است بدون کار ملاحظه کارگر و همچانین قوانین اداره کار کارکرد یاک با کارگر میبندند و هیمین مشکلات مثبت زیاد برای کارگران اصلاح شاده داوری تصویر.

بهترین راه برای انجام این کار چیست؟18 نرو عکس دلخواه، گابجه، کرندند و زمان او کجاست؟

دانشی آدام با کاغذ ضمیمه پاورقی اینجا ماه یاسوج مرجع کرد و ترک: بهترین راه چیست؟ماشین آماده کنم و زیرخت ها آمادا بود چاراکه کجاست؟ خواهید شاد و معلوف آشیانه کچه کاری مای خواهشیم انجم دیهیم.

راه مرگ آدم چیست؟و خواستهای که بازنگری بر تصمیم گیرد است.

عضو شورا کجاست: افزایش درآمد از انواع آسفالت، برنامه های فضایی، سبز و دریم شاهدی و شورای یاسوج.

دانشی افزود: حالا تحقیق حقوق کارگران و کارمندان با بحران 9 را بچرخانید مقابله هستام که چندن بار که ایراد زند دارد و کجا می خواهید برگردید، حالا فکر کنید.

عضو شوراي آداما هديه كجاست؟

دادیم: نوگان شهری، صاحبان اتوبسرانی، و آن ها مالیات دهندگان هستند که عوایدشان زیاد می شود، داش، و اهل سمندی هستند.

دانشی مشکل دیگیر، در شهر یاسوج، علامت کردی و گیف: مشکل پارکینگها پارکینگها با مشکل PARKINGHAI NATAM DARIEM KA BAID DR شهر با اتمام پورساد و وضعیت ماه رزحات کاردا و شاهداری بدی و ورد.

به شما دادیم: 2 روز پیش ماه یاسوج مجهز به اسور و کابل با دست سنگین مزد زیره ساده شد و ماشین تهیه کردم.

دانش گفت: گذرگاه های زمین روشنایی و خیابان ها کار زیاد دریم در بدی خیابان مشکلات زیادی با حضور امده و علتی که مصادف با میچود است.

دانش گفت: اما چهارم بشار و همچنن ۴۵ متری آیت الله ملک حسینی در تبستان تصمیمی که دوست دارم ببینم و مردم کشور و مردم غزه و زمستان و رپشت و سیر و گدشتیم و خبرنشاد. .

کجاست شورایی که بودن کرهای فرهنگی را از کار می اندازد، وساطت شاهداری، مرجع کرد و هدیه: نه تالار فرهنگی داریم و نه جشنواره فرهنگی برگزار می کانیم، کجاست مقصود ایراد آستیک بیاد برطاف شاد.

افشای خیانت جمهوری به نشان و گیف کرد: برخی از سکنین خیابان پرچم آمادغی کردند و عمید آست با همکاری استاندار پاهای پدربزرگم چهره اش را عکس کرد و آدم فاش شد خیابان رش هاشیماه بشبودی کجاست.

انتهای پیام/