انسداد محور کندوان گواه برش سینگین برف است


حسن جهانیان در گفت و گو با خبرنگار فارس در شهرستان ساری نمایش کرد: برش سنگین برف در کندوان محور زمین اسد کجاست محور را فرهام کردا آست.

وی کردی اعلامیه: همزمن با برش سنگین برف احتمال ریشش سینگ سقوط بهمن هوم پیشبینی میچود.

مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران، درباره و وضعیت رهی سایر نقاط آستان و گیف: برش برف در گردنه های هراز و سوادکوه نیز آغاز شدا ولی زمین انسداد محور فرحم نقدا آمدم دین می رحمان صفر. تاران دشت بشند.

اشاره می کنیم بلند بودن محور کیاسیر افزود: رافت و آمد دار کجاست راه آدم درد.

جهانیان در حضور نیروهای راهداری قطب مواصلاتی آستان مازندران مرجع کرد و آوزد: شامرا گویا 141 راهداری با عکسی از شعبانروزی پسخوی، دیدگاه های وی، نقد درباره و وضعیت آستان رهایی.

انتهای پیام/86004/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست