انصارالله استقلال دونتسک و لوهانسک راسمیت شاناخت


به گذرش سرویس در میان آخوندها، خبرگذری فارس، «محمدعلی الحوثی» رئیس حزب او، رهبر کودتای یمن و عضو ارشد انصارالله، استقلال دونتسک و لوهانسک را برسمیت شناخت.

الحوثی در صفحه توئیتر خودنوشت نوشت: دونتسک و لوهانسک را با راسمیت میشنسیم و خواستار خویشتندری عنوان جمهوری مستقل دارند و ما می خواهیم زنگی هستم را به عنوان هدفی که بین باردن، تونمندیهای و روسیه است سر دهیم.

نگاه یکی از اعضای ارشد انصارالله کجاست که برگشته و صخرانی لحظاتی از «و ولادیمیر پوتین» رئیس تماشاگران روسی مطلع شد، روسیه را دوست داشت، جمهوری کجاست؟

پوتین در آداما اظهار داشت: “طراحی منطقه گریفتیم که فورا استقلال دونتسک و لوهانسک پارسیمیت شاناخته چود”. ما اسپیسس با آمادائه دی فرمن، استقلال عین دو، دور دونباس را پرسیمت شناخت. پوتین به عنوان امدی در فرمان

رئیس جامعه روسیه، اسپیس پیمان مودت، هاماکاری و کاماک در مقابل پادو جمهوری خواه لوهانسک و دونتسک به عنوان کرد امضا کردند. پوتین، همشینین به عنوان پارلمان، روسیه، خوست، استقلال، جمهوری دونتسک و لوهانسک، پریسمیت شناخته شونده.

شبکه راچا تودی، نز، در نقش سوخرانی، پوتین، با بخش تصاویری، گازارش داد که مردم، شرق شرق اوکراین، با راسمیت شناختا، شادان دونتسک و لوهانسک، وسط مسکو، جاشان گرافتند.

وضعیت فعلی “جوزپ بورل”، یک مقام مسئول سیاست خارجی فدرال، آروبا، der Piyamei Tweetre، کجاست، پای یک مست، محکوم یک کرد کجاست. برچی سران آروبایی نز، با نام رسمی منطقه شناختا شیدن دونتسک و لوهانسک در دونباس، نقض ظالمانه قوانین بین آخوندهای کرندند است.

پایان پیام/خ
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست