اولین سفر معاون رئیس جمهور به قم


محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در سفر امروز 3 آبان به قم با برخی از مقامات و علما دیدار و در خصوص مشکلات کشور و عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم با آنان گفتگو کرد.

حسین شاه بادغی

14:55

1401-8-24
0http://fna.ir/1sfyyk