ایستگاه های بازیافت زباله موظف به رعایت ساعات کار هستند.


علی اکبر نذری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر حمدان در گفت و گو با خبرنگار فارس در همدان در خصوص عملکرد ضعیف ایستگاه های بازیافت زباله اظهار داشت: من از این مشکل مطلع هستم و همه آنها را داریم و چندین بار تذکر داده و تاکید کرده اند که مقید هستند. بر اساس ساعات برنامه ریزی شده کار کند.

وی با بیان اینکه در این زمینه مناطق مختلف را بررسی کردیم، چرا بر اساس ساعت کاری فعال نیستند؟ وی بیان کرد: ایستگاه های بازیافت نیازمند شستشوی سطل های زباله و رعایت ساعات کار در هفته هستند.

رئیس کمیسیون خدمات شهروندی شورای شهر حمدان گفت: من شخصاً بارها این موضوع را پیگیری کردم و با وجود اینکه اکنون وضعیت بهتر شده است، اما تاکید می کنم که فعالیت آنها طبق برنامه باشد.

وی با تاکید بر 6 سطل زباله افزود: در گذشته که ده روز اول محرم تعطیل بود و زباله زیاد بود، کمی با این افراد پیاده روی می کردیم، اما اکنون تاکید می کنم که باید رعایت کنند. شرایط لازم .

انتهای پیام/89003/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.