بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف در مسیر درست خراسان شمالی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، هادی ادین پور کارشناس هواشناسی خراسان شمالی عصر درست در این لحظه در اظهار داشت وگو همراه خود اصحاب رسانه گفت: بر مقدمه فینال نقشه های پیش یابی هواشناسی پیش سوراخ بینی تبدیل می شود هوای ناپایدار در استان وجود داشته باشد. استان اجتناب کرده اند دیر وقت. این امشب.”

وی خاص کرد: در برخی عوامل استان به طور قابل توجهی در ارتفاعات بارش برف، کولاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس هواشناسی افزود: این رسوبات به همان اندازه فردا چهارشنبه سوم فروردین 1401 شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ظهر فردا سامانه بارشی به طور پیوسته اجتناب کرده اند این فرمان خارج تبدیل می شود.

آدینه پور تصریح کرد: کاهش ۴ به همان اندازه ۶ سطح ای دمای هوا در ساعات خوب و دنج فردا در شهرستان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

وی شکسته نشده داد: پنجشنبه نیز روز گرمی خواهیم داشت با این حال وزش باد برای پنجشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست.

این کارشناس اظهار داشت: طی 24 ساعت قبلی کمترین دما در بجنورد صفر سطح گزارش شد.

وی در نهایت اظهار داشت: در 24 ساعت قبلی سردترین سطح قلمرو کوسه همراه خود دمای حداقل خوب سطح سانتیگراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمترین سطح اسماعیل آباد اسفراین همراه خود 18 سطح بالای صفر {بوده است}.

نوک نامه / الف
این را برای صفحه اول توصیه دهید