بازدید نظارتی رئیس شورای اسلامی شهر از کوه کلیویه و بویراحمد


محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی صبح امروز برای نظارت بر این ستاد از استان کهگیلویه و بویراحمد وارد یاسوج شد. و افسران اجرایی رئیس شورای اسلامی شهر در خصوص مشکل گورخرها در جنگل گفت: یکی از آنها دغدغه سفر ماست که باید به آن توجه کنیم.

اعلام وصول

6:35

۱۴۰۱-۴-۱۴
0http://fna.ir/1q03r1