بازگشت پنگ ایرانیان گرفتار در بنغازی لیبی به کشور


یک سیاست خارجی، یک سیاست خارجی، یک خبرنگار، یک خبرنگار، یک خبرنگار فارس، یک وزیر امور خارجه، سفارت جمهوری اسلامی ایران در تونس، یک همکاری خوب و یک ضبط دفترچه های سازمان در میان است. آخوندها، مهاجرین، در تهران، بنغازی، نجران، فاران، شهران، طرابلس، لیبی، امداد امروز (پنگ شنبه) و ورد کاشور شندند.

شایان شش نفر را از جمله نیت مهاجران در راه دریای و شهر آن از طریق اروپا و دشتند پس از طوفان قائق که در سواحل لیبی است در ماه بنغازی چنده ذکر کرده است. میچود چنانکه به مدت چهار ماه در بازدشت بود.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست