بازی در حالت میمون در حالت اقامت


به گزارش خبرگزاری فارس میمونبعد از غیبت 10 روزه غلامرضا خنفری، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میمون در محل کار، او گفتوگو وی استعفای خود را به خبرنگار فارسی تایید کرد.

گفت حضورش در ورزش این شهر تاثیری نداشت، حق نمی گرفت.فلش بازی میمون از بودجه شورای راهبردی صنایع پتروشیمی گرفته تا دلایل استعفای وی، نداشتن خانه تشکیلاتی، اما مشکلات ورزشی در بندر شهرستان، تنها این موارد است؟

اخیرا اداره ورزش و جوانان بندرماهشهر به دلیل شکایت پرسنل ورزشی زیر نظر این اداره با مشکل مصادره اموال این اداره مواجه شده است که تاکنون فکری برای آن نشده است.

این وام ها مربوط به هماهنگی های قبلی دفتر و تعطیلی اماکن ورزشی به مدت دو سال است. میمون در طول یک اپیدمی توضیح من هشت نفر دارم میموناداره ورزش و جوانان شهرستان چمران و شهرستان طلقانی مسئولیت حفاظت از اماکن ورزشی را بر عهده دارند. میمون اما حقوق دریافت نشد.

به گفته وی، سه نفر از این مسئولین که هم اکنون در مضیقه مالی به سر می برند برای احقاق حق خود و اخذ حکم مصادره به ارزش حدود دو میلیارد ریال و اموال این اداره که موفق به توقیف از جمله صنعتی شده اند. مناطق

موضوع دیگر اداره ورزش و جوانان شهرستان است. میمون او با آن مبارزه می کند، درست است؟فلش ورزش این شهر در اختیار شورای راهبردی صنعت پتروشیمی این شهرستان است که نه تنها مبلغ ریالی مشخص و شفافی دارد، بلکه سال هاست که اختیار ضبط وجه را از اداره ورزش و غیر صنعتی گرفته است.شرکت عملیات مسئولیت دارد در تمام این سالها فقط مکاتبات این امور بر عهده اوست.

با تمام این مشکلات، رئیس اداره ورزش شهرستان با گذشت نزدیک به 5 ماه از شروع مسئولیت خود از سمت خود استعفا داده است.

پایان پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.