همراه خود ورزش 50 عرف اسکنه شوید

کورتیس جکسون، کدام ممکن است اصولاً همراه خود عنوان 50 عرف شناخته تبدیل می شود، مورد گفتن قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل تراشی شده اش را گفتن می کنند. این ظاهری است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند پسرها آرزوی بدست آوردن به آن است را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اکثر آنها، بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است چقدر به شخصی در ورزشگاه فشار می آورند، به تذکر نمی رسد کدام ممکن است به نتایج مشابهی انگشت یابند. این خواننده رپ جسمی دارد کدام ممکن است بدست آوردن به آن است به چیزهای زیادی خواستن دارد، با این حال استفاده اجتناب کرده اند استراتژی‌های نشان دادن شده او کدام ممکن است همه در ورزش 50 عرف رعایت شده است می‌تواند کار را برای شما ممکن است سرراست‌تر تنبل.

قابل مقایسه با متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی ستاره فیلم، او تیمی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی دارد کدام ممکن است به او کمک می کنند به همان اندازه به مرحله مطابقت اندام شخصی برسد، اجتناب کرده اند منصفانه معلم خصوصی گرفته به همان اندازه منصفانه متخصص مصرف شده. این شبیه به معلم خصوصی است کدام ممکن است به مدت 4 سال همراه خود خواننده رپ اقامت کرده است کدام ممکن است انتخاب گرفته است شبیه به اسرار را به بازار برساند. علاوه بر این این، او همراه خود اشخاص حقیقی ستاره فیلم عکس نیز کار کرده است، به همین دلیل خواهید کرد قطعاً اجتناب کرده اند مزایای تخصص او {در این} زمینه ها بهره مند خواهید شد.

بهترین بخش ورزش 50 عرف، HIT (ورزش همراه خود عمق بالا) است کدام ممکن است به آن است چهل دقیقه جهنم نیز می‌گویند، این ورزش برای حضور در نتیجه طراحی شده است. این روتین از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر اجازه می دهد به همان اندازه انبساط/ترمیم عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری در این سیستم شلوغ رپرها به خوبی انجام شود. تدریجی شده است کدام ممکن است این این سیستم جنبه هایی قابل مقایسه با استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات قلبی عروقی را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری باعث کاهش چربی تبدیل می شود.

این سیستم تمرینی به 3 به همان اندازه 4 هفته مینی سیکل قطع می‌شود، این به ضمانت اجتناب کرده اند عدم بروز فرسودگی شغلی کمک می‌تنبل، کدام ممکن است فوق العاده شبیه به نحوه ترتیب تمرینات ورزشکاران حرفه‌ای است. این سوار 5 به همان اندازه شش روز در هفته ورزش می کرد، در برخی اجتناب کرده اند زمان ها فاصله های تمرینی کدام ممکن است 2 به همان اندازه 3 بار در روز اتفاق می افتاد کدام ممکن است برای ادغام کردن استفاده اجتناب کرده اند یوگا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیلاتس می شد.

بخش مهمی اجتناب کرده اند این کار آغاز همراه خود خوب و دنج کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرماخوردگی کردن پویا همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تمرینات ورزشی است. خوب و دنج کردن شدیدتر اجتناب کرده اند خنک کردن است. این تمرینات 2 به همان اندازه 3 بار در کل خوب و دنج کردن انجام تبدیل می شود به همان اندازه خون پمپاژ شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل برای منصفانه فاصله مختصر ورزش از حداکثر کنار هم قرار دادن شود. طول آرامش {در این} تمرینات به طور گسترده بین 45 به همان اندازه 60 ثانیه است. این برای افزایش ترشح آدرنالین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورمون آزاد کننده هورمون انبساط (GHRH) است کدام ممکن است در نتیجه اجتناب کرده اند انگشت دادن چربی تبدیل می شود.

برای بخش های ورزش همراه خود وزنه این این سیستم، خواننده رپ به همان اندازه جایی کدام ممکن است توانسته بود در 60 ثانیه فشار وارد کرد. بلافاصله پس اجتناب کرده اند آن، او به همین ترتیب دوازده به همان اندازه پانزده بار کشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن انجام داد. منصفانه فاصله آرامش شصت ثانیه ای به تصویب رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله پس اجتناب کرده اند آن ورزش همراه خود توپ طبی به مدت 60 ثانیه از حداکثر تحریک کردن شد.

پس اجتناب کرده اند آن مونتاژ مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری از حداکثر، معمولاً شصت ثانیه آرامش تولید دیگری داده تبدیل می شود. پس اجتناب کرده اند این، تکرار همه روتین‌هایی کدام ممکن است قبلا دلیل گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس منصفانه سری تلنگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکات دوسر بازو انجام می‌شود. بسته به آنچه می خواست است، اسکات در {هر روز} ممکن است کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش از حداکثر شود.

روال جسمی 50 عادی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تمایل دارد کدام ممکن است شخصی را به حد مجاز برسانند، با این حال متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند نتایج حاصل اجتناب کرده اند آن راضی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه می شوند کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد آن را دارد. همراه خود دانش داده شده در بالا، اشخاص حقیقی در راه حضور در اندامی کبریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب خواهند بود.

رژیم لاغری سریع