بروزرسانی سیدی: 5 نفر از کارشناسان ورزشی با اکثریت آراء هیئت اجرایی معرفی شدند


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، کیکاوس سعیدی درباره جلسه هیات عامل کمیته ملی المپیک گفت: مقرر شد امروز اعضای کارشناسان خبره مسائل ورزش المپیک انتخاب شوند. بر این اساس رئیس کمیته ملی المپیک دو برابر نفرات لازم را معرفی کرد. اعضای هیأت اجرایی پس از 4 ساعت بحث، 5 نفر از کارشناسان ورزشی را بر اساس اکثریت آرا معرفی کردند.

ادامه دارد…
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.