بزدید موتوری، مدیر شرکت عامل


به گذرش خبرگزاری فارس از قم محمود لیایی مدیر شرکت عامل شرکت ایران امروز یک ماه مبارک قم سفر کرد با عکس سرزنده به عنوان روندا خاتمرسانی در مردم اداره کل پستستان، قم، زادید، کانادا.

کجاست مسئول داخل اینکه تجمع کرکان اداره گلپستان قم حضور یافت و با آنها گیفتو گو کرد بی آبروی من موتورسوار یاکی از نامیرسانهای قم حمل و نقل مشکلات قم و همشنین خطاب به پست در قم، خبردار شد.

حضور در حرم مطهر کریم اهل بیت(س) و همچنین ددار با سید محمدتقی شهرقی غرفه قم حجم برنامه مدیر سفر مدیر شرکت ملی پست ایران در قم، خواحد.

pyam end/78023
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست