بلینکن دیدار با لاوروف را لو کرد


به گذرش گروح بیل ملال خبر گازری فارس، «آنتونی بلینکن» و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با عرضه رز چهارشنبه در سخنانی به زبان ددارخود، با «سرگئی لاروف» و روسی. وزیر امور خارجه، خبر داد.

ما در سخنان خود، مدعی جمع شده که که تحریم های های آمریکا، دولت روس استکبار است و در بازار سرمایه گداران، محروم اصلی خوهید کرد.

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ افزود: سخنان پوتین، اشکار، سخت، که، اوکراین، کشور من.

بلینکن اوزود: سیاست پوتین 30 سال دیپلماسی، روسیه و اتحادیه اروپا با هدف حفظ ثبات، با هدف حفظ ثبات است.

Zhan Ayo Le Drian وزیر امور خارجه فرانسه Nez شمگاه شنبه Az Lago Dedar برنامه Rize Shaddah Rose Jum’ah Khod Ba Sargai Laurov News of Dad.

لودریان هامچنن می‌دانست که ممنوعیت‌های روسی علیه او وجود دارد، مانند Bab Gaftogo Hamchanan Baz Ast.

پایان پیام
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست