بهتر از تمرینات معده تمیز

تمرینات معده تمیز

امروزه همه در جستجوی لاغری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن شکمی تمیز هر دو شش تکه هستند. متنوع اجتناب کرده اند افراد {به دلیل} بازی نکردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخوری وزن اضافه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند شخصی می اندیشند کدام ممکن است چگونه می توانند در فوری ترین زمان قابل دستیابی وزن شخصی را کاهش دهند. تعدادی از ورزش برتر برای معده تمیز موجود است کدام ممکن است آرزو می کنم در این متن ارائه می دهیم طرفدار کنم به همان اندازه به افت پوند نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان بدست آوردن به شکمی تمیز {کمک کنید}. در همین جا بهترین تمرینات معده تمیز کدام ممکن است همه باید کمک خواهد کرد که شما تمیز کردن معده شخصی انجام دهید معرفی شده است شده است:

در جاری دویدن احتمالاً مؤثرترین بازی برای معده تمیز دویدن است. دویدن را می توان در هر مکانی انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سوزاندن انرژی اضافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به تمیز کردن معده فوق العاده برتر است. برای انجام کمی بازی های می خواست، نیازی به عضویت در هیچ باشگاهی ندارید. پوست هر دو در پارک بدوید به همان اندازه اجتناب کرده اند مزایای درست دویدن برای از گرفتن معده تمیز بهره مند شوید. افراد بیشتر اوقات برای دویدن توسط خودم برایشان روی حیله و تزویر است، با این حال همه عامل خطرناک نیست، ممکن است ترجیح می دهم خودم ورزش کنم. ممکن است واقعا می توانید کانون اصلی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنیت می خواست برای از گرفتن عالی ورزش برتر را وارد کنید. برای جلوگیری اجتناب کرده اند بی حوصلگی، همزمان همراه خود توجه کردن به موسیقی شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزشی بدوید. همه وقت کار را انجام می دهد!

ورزش همراه خود وزنه. ورزش همراه خود وزنه برای مونتاژ/محافظت عضله، سوزاندن انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش متابولیسم کمک خواهد کرد که شما سوزاندن انرژی تا حد زیادی برتر است. اگر تازه وارد هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلاً وزنه نزده اید، تمرینات همراه خود وزنه راهی برتر برای افزایش دیدنی فیزیک جسمی ممکن است همراه خود تحمیل مقدار به سختی توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان سوزاندن چربی است. ورزشکاران آموزش ندیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد کم تجربه می توانند عضله بسازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری چربی اجتناب کرده اند بازو بدهند، فوق العاده بیشتر اجتناب کرده اند ورزشکاران تحصیل کرده اجتناب کرده اند این سود استفاده کنند! کمک خواهد کرد که شما از گرفتن شکمی تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری افزایش عضله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات، اجتناب کرده اند عالی این سیستم تمرینی کارآمد همراه خود وزنه بیشترین استفاده را ببرید.

آموزش HIIT ورزش HIIT همراه خود دویدن/دویدن استاندارد منحصر به فرد است. همراه خود HIIT Cardio ممکن است اجتناب کرده اند فواصل مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر برای انجام تمرینات در صورت دویدن، دوچرخه استفاده هر دو شنا استخدام می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده شدیدتر اجتناب کرده اند سایر طیف گسترده ای از استاندارد کاردیو است. عالی مونتاژ استاندارد HIIT کاردیو ممکن است به این صورت باشد: 1 دقیقه پرسه زدن، 2 دقیقه دویدن، 30 ثانیه سرعت، 2 دقیقه دویدن، 40 ثانیه سرعت، 2 دقیقه پرسه زدن، 30 ثانیه سرعت. چون آن است می بینید همه آنها به فواصل کودک نوپا جدا کردن می شوند کدام ممکن است می توانند گرچه بار کدام ممکن است اجباری است تکرار شوند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است HIIT از حداکثر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ها هیکل را تخلیه می تدریجی ساده بین 10-ربع ساعت اندازه می کشد، به طور معمول است بسته به آمادگی ورزشکار حتی کمتر.

HIIT کاردیو قابل دستیابی است برای {افرادی که} اخیر بازی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد درجه مطابقت اندام شخصی را بالا می برند صحیح نباشد، با این حال قطعاًً می توان بعداً در تمرینات شخصی به آن کانون توجه کرد. مشاوران بر این باورند کدام ممکن است HIIT کاردیو به معنای واقعی کلمه هستند ممکن است به سوزاندن انرژی بیشتری نسبت به هر نوع بازی عکس کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افزایش متابولیسم هیکل برای مدت زمان بسیار طولانی تری برتر است.

دوچرخه سواري. دوچرخه استفاده {برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی بازی خوشایند تری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاًً ممکن است ارائه می دهیم کمک تدریجی شکمی تمیز داشته باشید. دوچرخه استفاده را می توان در موجود در خانه همراه خود دوچرخه ملایم استاندارد هر دو در بیرون همراه خود دوچرخه صحیح انجام داد. هر 2 می توانند به سوزاندن انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام کمک کنند، پس محدوده کنید. اگر بافت کردید کدام ممکن است خواستن به اصلاح به سختی دارید، می‌توانید اجتناب کرده اند آموزش HIIT در دوچرخه‌استفاده شخصی نیز بیشترین استفاده را ببرید.

شنا کردن. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند بازی های a فوق العاده برای معده تشک، شنا است. شنا انرژی می سوزاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مختلف عضلانی را به طور همزمان واقعاً کار می کند. خواه یا نه نوع تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمایل شناگران ماهر را دیده اید؟ این همان چیزی است که شنای مشترک ممکن است بر روی هیکل ممکن است انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گواه تاثیر آن شناخته شده به عنوان عالی ورزش کل هیکل است.

تمرینات معده. اجتناب کرده اند تمرینات شکمی می توان برای عضله سازی، آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب کردن ناحیه مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معده استفاده کرد. هنگامی کدام ممکن است لایه چربی را اجتناب کرده اند ماهیچه های شکمی شخصی بردن کردید، کار مشترک معده به تأثیر شش تکه استاندارد می افزاید کدام ممکن است بریدگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید واضح تر را در معده ارائه می دهیم می دهد. 2 به همان اندازه اجتناب کرده اند بهتر از تمرینات شکمی برای انجام، کرانچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش پا هستند.

کرانچ. برای اجرای کرانچ، روی پایین دراز بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زانوهای شخصی را انعطاف پذیر کنید. بازو ها را می توان روی سینه هر دو {به آرامی} پایین اوج قرار داد. کمر شخصی را محکم روی پایین فشار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انقباض توده عضلانی معده، تیغه های شانه شخصی را اجتناب کرده اند پایین بلند کنید.

تیغه های شانه را همراه خود عالی حرکت مدیریت شده 2 به همان اندازه 3 اینچ اجتناب کرده اند پایین بلند کنید. به سختی مکث کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس هیکل شخصی را {به آرامی} {به سمت} پایین زیرین بیاورید. به همان اندازه انتها به پایین نروید. این کار باعث تبدیل می شود به همان اندازه توده عضلانی معده ممکن است فشار را محافظت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر تر کار کنید. کمک خواهد کرد که شما تجویز حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت استحکام تا حد زیادی، قابل دستیابی است هنگام انجام کرانچ، وزنه ای روی پاهای شخصی قرار دهید.

بالا بردن پا افزایش ساق پا عالی ورزش برتر برای تاکید تا حد زیادی بر توده عضلانی زیرین معده است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است هدف تکل آن برای اشخاص حقیقی روی حیله و تزویر است. افزایش ساق پا، توده عضلانی تحتانی معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توده عضلانی بالای معده را به کار می‌اندازد، با این حال به میزان کمتر. انجام افزایش پا نسبتا سرراست است. روی پایین دراز بکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو‌ها را به پهلوها زیرین بیاورید هر دو در زیر باسن شخصی قرار دهید. توده عضلانی معده را منقبض کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاهای شخصی را {به سمت} بالا انعطاف پذیر کنید. می توانید پاها را انصافاً تمیز هر دو همراه خود خمیدگی علاقه مند به از آنها حفظ کنید. پاهای شخصی را مناسب بالای پایین زیرین بیاورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را تکرار کنید.

رژیم لاغری سریع