بهتر از تمرینات قلبی

پس اجتناب کرده اند سفر، زمان مناسبی است کدام ممکن است همراه خود تمرینات قلبی تا حد زیادی، این سیستم مطابقت اندام شخصی را افزایش دهید. کدام تمرینات قلبی بهتر از هستند؟ ممکن است می توانم برخی اجتناب کرده اند بهتر از تمرینات کاردیو را ارائه می دهیم حاضر دهم به همان اندازه مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریه های شخصی را در حالت خالص قرار دهید.

چرا {این مهم} است؟

کنار اجتناب کرده اند سوزاندن چربی، مطابقت اندام قلبی عروقی برای سلامت مرکز خواهید کرد حیاتی است. بیماری های قلبی 9 تنها مرکز، اما علاوه بر این عروق هیکل را نیز خرس تاثیر مکان ها. بیماری عروق محیطی ممکن است به مفاصل دردناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمع مایع در احساس ها منجر شود. بهتر از راه برای جلوگیری اجتناب کرده اند این امر محافظت سلامت هیکل است.

اگر در جستجوی تمرینات قلبی هستید، در همین جا برخی اجتناب کرده اند ساده ترین آنها معرفی شده است شده است.

ایروبیک – چون آن است اجتناب کرده اند شناسایی آن پیداست، اجتناب کرده اند اکسیژن برای افزایش مطابقت اندام استفاده تبدیل می شود. همراه خود درمانی، ضربان مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار خون شخصی را کاهش می دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اکسیژن رسانی به احساس های شخصی را افزایش می دهید. این به معنای تجمع کمتر اسید لاکتیک در بافت های عضلانی است کدام ممکن است باعث گرفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد بافت های عضلانی تبدیل می شود. با این حال ایروبیک عالی شناسایی نهایی برای بسیاری از مختلف ورزش است: دسر بوکسینگ، رقص، ایروبیک استپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. متعدد اجتناب کرده اند این چیزها فوق العاده کارآمد هستند از باعث می شوند خواهید کرد در فواصل روزی کار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق ورزش شخصی را برای یکپارچه دادن اصلاح دهید.

دوچرخه‌استفاده – این کار را می‌توان در پوست هر دو موجود در انجام داد (به گروه‌های اسپین در نظر گرفته شده کنید). آن یک است ورزش کم ضربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع است کدام ممکن است همراه خود ترتیب فشار روی دوچرخه خواهید کرد را در سربالایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراشیبی برمی گرداند. موسیقی خواهید کرد را در حرکت نگه می‌دارد، حتی روزی کدام ممکن است پاهایتان در جاری اجتناب کرده اند بازو دادن هستند. در پوست می توانید مسیرهای دوچرخه استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی دوچرخه استفاده در کوهستان را در اختیار داشته باشید. تعدادی از نفر اجتناب کرده اند دوستان ممکن است اخیراً در مسیرهای دوچرخه استفاده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است همه آنها لاغرتر شدند.

شنا – شنا عالی ورزش کم تاثیر است کدام ممکن است به مفاصل خواهید کرد فشار وارد نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در فواصل روزی انجام شود ممکن است چربی قابل توجهی بسوزاند. شناخته شده به عنوان مثال، می توانید 2 دقیقه همراه خود عمق متداولشنا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 ثانیه همراه خود سرعت دوید. شنای آزاد، کرال پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف پروانه ای خواستن به توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت خوشایند ریه دارد. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است شناخته شده به عنوان عالی تازه وارد، هرچه تا حد زیادی ورزش کنید، مهارت شخصی را برای شنای تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری‌تر افزایش می‌بخشید.

آهسته دویدن – آهسته دویدن یکی اجتناب کرده اند تمرینات برتر اجتناب کرده اند تذکر خوردن انرژی است. افرادی که مشکلات زانو دارند می توانند شبیه به ورزش آهسته دویدن را همراه خود معلم بیضوی انجام دهند. ضربان مرکز خواهید کرد را با بیرون ساییدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارگی مفاصل بالا می برد.

پرسه زدن – این یکی اجتناب کرده اند بهتر از تمرینات نهایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات توسط گروه های سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام، به طور قابل توجهی برای فراگیران هر دو اخیر واردان طرفدار تبدیل می شود. پمپ کردن بازوها نبرد مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریه ها را افزایش می دهد. کل هیکل خواهید کرد را آسانسور می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی می سوزاند.

اگر در جستجوی بازی های قلبی عروقی هستید کدام ممکن است می توانند مقداری چربی بسوزانند، این بازی ها را بررسی کنید. تمرینات اینتروال را همراه خود اصلاح عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماشای وزنه زدن بررسی کنید.