بهره بردن از مردم بدون تجاوز، آزار و اذیت عشق و نفرت و طمع سیاسی


به گزارش خبر گازاری فارس از بناب، جواد احمدیان امروز در آیان افتخار و آشنایان، رئیس جمهور سابق و جدید بیمارستان امام خمینی (رحمت الله علیه) شهرستان بناب کرد قیافه ظاهری: به تایید ریاست حضار محترم می رسد. بدون دشتن هارگونا، عشق و نفرت و خشم و مردم ولسوالی های بهدشت و دورمان از سوله خوهید بهره مندند.

احمدیان بخشی از تقدیر و تشکر از خدمات دکتر وحید رضایی رئیس جمهور سابق بیمارستان حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در دفتر دکتر حمید کوه سلطانی با آدرس جدید رئیس جمهور بیمارستان مرافی کرد.

به پیشینیان ریاست من و آشنای دکتر کوه سلطانی با مشکلات املاک دورمان با اعلامیه کردی اشاره می کنیم: حتما با حراست این دو مسئول شهرستان شاهد پیشرفت در زمان ریاست داکتر کوه سلطانی، خوهیم بود و ایشعان خرداد.

درمان بدون پاورقی به آن فکر کرد و با آن مردام یواخیم بود خدمت کرد

بار پایه عین گازرش رئیس جدید بیمارستان امام خمینی (رحمت الله علیه) در ناب گفت: بدون پاورقی به اندیشه دورمن و خدمت مردم یواخیم بود.

حمید کوه سلطانی در عین معرفه خود آدرس رئیس جمهور جدید در بیمارستان امام خمینی (رحمت الله علیه) به نام ازهر کرد: تنها گل خود و گروه پارسنیل بیمارستان در مردم آست خدمت کرده اند. و با هدف خدمت خلسانا توسط مردم مسئولیت پذیرش کاردم کجاست؟

وی، با تأکید بر تطهیر، بدون جهت دادن کامل پاورقی ها، از خود را صرفاً به نظر دورمان انجم، یواخیم داد طفره می رود. افزود: مرکز خود را پچتر بری، در مردم، کار خواهیم بست خدمت کردم.

رئیس جمهور بیمارستان حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) شهرستان بناب در آدمه این نامه را خطاب به مردم رسنا همراهی کردم.

کوه سلطانی تاکید کرد: حتما همراهی صاحبان رسانه مای تون مشکلات راز سیر راه بردشت.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست