بهره مندی 62 روستای گچساران از آب شرب سالم و پایدار


به گزارش خبرگزاری فارس، محمود آذری گچسارانی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: تعداد بهره برداران شهر و روستاهای این شهرستان 46 هزار نفر است که بیش از 38 هزار بهره بردار در شهرستان وجود دارد.

وی گفت: بخش فاضلاب در گچساران بیش از 12 هزار عضو دارد.

رئیس آبفا گچساران گفت: ۶۲ روستای این شهرستان تحت تاثیر آبفا هستند و از نعمت آب شرب سالم بهره مند هستند.

زری گفت: بیش از 35 درصد شبکه توزیع آب شرب شهرستان دوگنبدان تخریب شده است.

وی گفت: برای بهسازی شبکه آب شهری شهر دوگنبدان سالانه 110 میلیارد ریال وام نیاز است.

رئیس آبفای گچساران گفت: این شهرستان دارای 310 کیلومتر خط توزیع و انتقال آب شرب است.

زری گفت: بیشترین شبکه های پوسیده گچسران در محله های رادک، پربلی، لبنان، باغ فارودس و سادات است.

وی افزود: برای جلوگیری از شکستگی های متعدد، ارائه خدمات آسان، کاهش هدر رفت و تثبیت فشار شبکه آب شرب، شبکه های آب شرب آسیب دیده تعمیر و بهسازی می شود.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.