بیان من: نامی دنیم چرا با جدایی آقاسی موافقم شاد / هواداران از طرح مجیدی دور ماورد غفوری نره نامی شونده


شاهین بیانی در گفت و گو با خبررنگار و رزشی خبرگزاری فارس، دکتر خاص، مسائل استقلال، خط دفاعی تایمش بری بازی با فجر اسپیسی، غیاب یزدانی، مرادمند و احتمالا دانشگر اظهر دشت: از اندیشه مه کنم کا صد، در صد مجیدی، به نظر من مسئله آز قبل از اندیشه کارداه آست کجاست؟ موضوع هر آشیانه ای مثل تو سرابی حالا که فکر کند چیست. مجیدی باهوش است و فکر مای کنم فردا با 4 دفاع بازی مای کیند یعنی 4 مدافع و یک دفاع خطی احتمالی.

We Avzod: طبیعتاً به قول اولین بار مشکل پیدا کردن میکود کجاست؟ موافق داش او باشيد استقلال در چند بازي اول با دفاع خطي و 4 نفر بازي كارندند و برخي بازكنان هستند كه در تيم بدون جانشين هستند. سایاوش یزدانی بازیکنی بدون جیگسین آست و آمیدوارم بازیکنی که جی وی بازی می کند با باهترین به صورت کار کند. با خدام فکر کن ناحیه تو چه مشکلی داره حالا به مسئله نبوده فکر کن امکانش هست از من بپرسی؟ مرادمند دکتر آدم راه سرباز شونده.

تیم فوتبال مدافع سابق استقلال موقعیت من تیم کجاست الان کادر فنی و دفاع و دفاع. مردمند بازی کانادا. نامی دانم گرا در نیم فصلی به فکر تو مدافع نیفتادند. اگر مجیدی برای شما بازی بازی می تواند در مورد دفاع کانادا فکر کنید اما در بری 12 هفتا نبودن کجا بازیکنان خیلی سخت است. می دانم حالا هواران کجاست موضوع ناراهات، این استند، کلاس اسب، خوبی را، پروژه کاردیم و نتایج یک کار، پیوند، و اکنون می توان به جای شونه، نوارها را تنظیم کرد.

طرح بیانی که زمانی کاپیتان استقلال پاد دکتر خاص توسط مجیدی بری کنار قداستان وارن غفوری گفت: این موضوع واقعاً مهم است. فرهاد بری تیم بزرگ استقلال روشن شاده واکینگ لاین و او چند بار گفته کمئی خواهید مسائل انضباطی را دار که تیم از پایان پراسند. هوارد است، مسائل نارا کجاست، اسم چود، یعنی می دانستند، مسائل، تیم، ضربه، میزند، اصلاً مهم نیست.

ما پاسخ را تأیید می کنیم: سؤالی در مورد اینکه آیا سؤالی وجود دارد وجود ندارد. فجر اسپیسی فردا به شما امتیاز فکر کنید که او صاحب فضاست مشکل کجاست اشکالی ندارد. عمیدوارم تمام که فرق این دو در کجاست و نتایج تحت تأثیر توافق است، به این نظر که رخ داده تصمیم نجیرد در آن است. مهم این است که از استقلال کشور برای تقویت خط دفاعی، با بازی استفاده شود.

تمام شد پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست