بیش اجتناب کرده اند 6.5 میلیون مسافر وارد گیلان شدند


با این حال جهانی همین الان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در رشت کسب اطلاعات در مورد آمار مسافران درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان در 25 سال تاکنون، خاطرنشان کرد: {در این} مدت خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 341 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 784 تجهیزات خودرو وارد استان گیلان شده کدام ممکن است نسبت به سال قبلی بیش اجتناب کرده اند 39 سهم انبساط آرم می دهد. مدت درست مثل سال قبلی

وی همراه خود ردیابی به انواع مسافران درگاه زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری به استان گیلان افزود: اجتناب کرده اند 25 اسفندماه تاکنون 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 688 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 170 نفر به گیلان بازدید کرده اند کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند 32.5 سهم انبساط را آرم می دهد.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری گیلان علاوه بر این به داده های آماری مسافران مقیم استان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 172 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 574 نفر – شب اقامت در ساختار نوروزی امسال کدام ممکن است 187.54 سهم انبساط آرم می دهد.

جهانی علاوه بر این اجتناب کرده اند اقامت مسافران خارجی در امکانات اقامتی استانداری همراه خود انبساط 30.58 درصدی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: شوراهای تسهیلات اقامتی تدریجی زیر تذکر این اداره کل شاهد انبساط 203.59 درصدی بوده اند.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری گیلان همراه خود خاص اینکه 522 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 883 بازدیدکننده اجتناب کرده اند موزه ها، آثار تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه های استان بازدید کردند، افزود: گیلان {در این} راستا همراه خود انبساط 70.75 درصدی نسبت به مدت درست مثل سال قبلی شاهد بودیم. خودش

انتهای پیام/ 84008
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید