تاثیرات شتاب کمی و استاندارد بر 7000 شرکت دانش بنیان در سال جاری بارزتر است.


سیدعلی یزدیخا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: ایجاد کنید. اقدامات سازنده و موثری انجام شده است.

وی افزود: نگرش مدیران دولتی نسبت به شرکت های دانش بنیان مانند گذشته نیست، مدیران دولتی و صاحبان صنایع به شرکت های دانش بنیان ایمان و اعتماد دارند و محصولات این شرکت ها پیشرفت چشمگیری داشته است. از نظر کمی و کیفی.

یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اگر امروز حدود 7000 شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد و در سال 1401 شتاب بیشتری گرفته و تعداد آنها رو به افزایش است، نشان دهنده این است که نظام مدیریتی شرکت از شرکت های دانش بنیان حمایت می کند. و اگر حمایت نمی شد همین تعداد شرکت تشکیل نمی شد و برخی شرکت های دانش بنیان نیز ورشکست شدند.

یزدیخا گفت: شرکت های دانش بنیان می توانند به صنایع بزرگ و صاحبان صنایع در کاهش هزینه های تولید، پس انداز، بازاریابی و غیره کمک کنند، اما در مجموع تاثیر این شرکت ها نسبت به اوایل امسال بیشتر است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.