تجدید قشر عشایری کشور با اندیشه های امام راحل


جامعه عشایری کشور و جمعی از خانواده های معظم شهدای عشایر با اندیشه های معمار کبیر انقلاب اسلامی با زیارت مرقد مطهر امام تجدید عهد کردند.

ترکمن مستقل

2:20

1-4-7
0http://fna.ir/1pgdqa