ترد کامیون ها در مرز دوغارون خراسان رضوی روان شد

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، جواد جعفری ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: علت بروز مشکل، انتقال کامیون های بازرسی از بین سازمان های نگهبان بوده که سه چهار روز به طول انجامیده است.

وی افزود: در جلسه ای که با حضور معاون و سایر مقامات مرزی برگزار شد، موضوع بررسی قرار گرفت و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل کاهش سرعت ورود و خروج کامیون ها افزایش داد. به حالت عادی برگردید. .

ناظر گمرکات خراسان رضوی اضافه: تعداد کامیون های ورودی به مرز دوغارون روزانه بین 270 تا 340 کامیون و به همین تعداد کامیون از مرز دوغارون می شود.

همه پیوندها در تجارت با ترکمنستان باید برداشته شود.

جعفری با اشاره به وضعیت کامیون ها در مرز ترکمنستان: محدودیت ها در این بخش از کشور به طور کامل رفع می شوند و همچنین کامیون های ایرانی با تراکتورهای خود ترکمنستان وارد می شوند و کامیون های ترکمن می توانند وارد شوند. . . ما می پذیرم. اکنون تردد کامیون ها به صورت عادی در جریان است.

وی در خصوص وضعیت گمرک «شیمتیگ» گفت: مشکل اصلی تعطیلی گمرک شمتیگ شهرستان خوف تخریب زیرساخت های ریلی منطقه و تا زمان دوباره راه آهن توسط طرف افغان است و هیچ قطاری نمی کند. می تواند وارد شود. از این راه سفر کنید

رضوي ناظر گمرك خراسان گفت: جمهوري اسلامي ايران براي استقرار تجهيزات خود در مرز شمتاگ مشكلي ندارد و در صورت بازسازي و ايجاد امكانات و زيرساخت هاي لازم در اين زمينه، در حوزه تجاري خدمت مي كند و آماده ارائه خواهد بود.

وی افزود: قرار گرفتن موضوع اقتصادی در خط خواف – هرات به عنوان درخواست گروه هیئت خراسان رضوی در هرات به دولت پیشنهاد می دهد که به زودی به آن عمل خواهد شد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.

The post ترد کامیون ها در مرز دوغارون خراسان رضوی اولین بار در سایت سلامت پدیدار شد.

The post ترد کامیون ها در مرز دوغارون خراسان رضوی اولین بار در سایت سلامت پدیدار شد.

The post ترد کامیون ها در مرز دوغارون خراسان رضوی اولین بار در سایت سلامت پدیدار شد.

The post ترد کامیون ها در مرز دوغارون خراسان رضوی اولین بار در سایت سلامت پدیدار شد.

The post ترد کامیون ها در مرز دوغارون خراسان رضوی اولین بار در سایت سلامت پدیدار شد.

The post ترد کامیون ها در مرز دوغارون خراسان رضوی روان شد اولین بار در دایت سلامت پدیدار شد.