تعطیلی 3 وسط در دسترس بودن کالاهای اولین متخلف در مشهد


به گزارش خبرنگار گروه استان های تجهیزات گلف خبرنگاران جوان اجتناب کرده اند مشهد ؛ به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل روابط نهایی اداره کل، هادی زری، ذکر شد: طی 48 ساعت قبلی 3 وسط متخلف در دسترس بودن فرآورده های نپخته دامی در مشهد پلمپ شد.

وی افزود: این امکانات در بلوار طبرسی، جاده آیت الله عبادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو سباد مشهد سرزنده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} تخلفات مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به دستورالعمل های بهداشتی دامپزشکی، کالا مرغ دانش شده مغایر همراه خود مصوبات وزارت عامه است. بهزیستی.” کارگروه ساماندهی بازار، نگهداری محصولات، گاو نپخته تعطیل شده نگاه به گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

الزارعی تاکید کرد: سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی غذایی زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران آستان ملاک باسبان رضوی جاده زرشکی دامپزشکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای اجرای از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر ساختار پایش سلامت دامپزشکی در ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان، همراه خود هرگونه تخلفی کدام ممکن است ایمنی غذایی ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران حرم مطهر رضوی را شبح تنبل به اشد مجازات محکوم ممکن است.

وی خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند 15 اسفندماه تاکنون همراه خود 54 خودرو متخلف در دسترس بودن فرآورده های نپخته دامی در فرمان برخورد شده است.

انتهای پیام/ 70079
این را برای صفحه اول توصیه دهید