تلفات تیراندازی در کپنهاگ دانمارک


به گزارش خبرگزاری بین المللی فارس، پلیس دانمارک از تیراندازی در یک مرکز خرید در کپنهاگ که منجر به کشته شدن افراد شد، خبر داد.

در حال تکمیل…
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.