تماس های تلفنی بایدن و شولتز داربارا، آقبانشینی روشا در نقش مرز اوکراین


به گذرش سارویس در میان آخوندها، خبرگذری فارس، «جو بایدن» رئیس مجلس خلق آمریکا با حمایت پنج شنبه با تماس تلفنی با «اولاف شولتز» بزرگترین آلمانی ها و کردها.

کاخ صفید تای بایانیای با عالم که در آن خبر داده شد: «بایدن و شولز تماس‌های سر حضار را بسته است. [ولادیمیر] پوتین و رئیس حضار [ولودیمر] زلنسکی، منبعی برای تداوم ثبات رژیم، روسیه، منبعی برای میرزایی، اوکراین، منبعی تحقیقاتی برای «تصمیم دندند».

در بیانیه عمیداست: عهد کفر حکیمت و تمامت اردی اکراین تایید کرند و طهارت طهارت هماهنگی فراتلانتیک در زمینه دیپلماسی و پاهای بازدارانده و تقویده ترقیده شرقیه جان. “

سوخگوی شورایی و زیران المان نز خبر داد که صدر اعظم کجاست کوشور درباره تلفنی با رئیس حضار آمریکایی اطلاعات سفرخود شامل کیف و مسکورا با مشارکت گدشات آست .

موضع آلمان کجاست توضیح بابا شولتز و بایدن موافق هستنده هنوز کاهیش جهت من حضور منظم روسی نازی اکراین رخ ندده آست.

در گفته سخنوی، کابین آلمان، سران دو کوچور، ظواهر پوتین، مبدأ، راه، به نظر آدم، تالشایی، پذیرایی دیپلماتیک کوردان.

Nez Sarois کجاست، اطلاعات خارجی استونی، ادعا می کند که آنکه اعظم نیروهای، روسی، بهمرز، اوکراین، آدام درد، مدعی شید مسکو، پتانسیل حمله محدودی دارند. (قطعات پچتر)

وضعیت فعلی کجاست گل سرخ، همزمن، همزمان، پرچم روسیه، ساختمان، بور بازگشت، نظامیان، کوشور، مرز، اکراین، پ.س، تمرین کامل، نظامی سوخقاوی، دیدار خارج از کشور، روسیه، اعلامیه کردها، کهکوری پیشتری گرپیگرک. وزارت دفاع روسیه، روز شنبه (15 فروردین/ 24 بهمن)، رسانه های کردی مانند رزمایش نظامی، شمری، و فدراسیون روسیه در بلاروس، با تکمیل رسائده و روند بازگشت، تشدید کننده است. شدت.

تینشاهی، میان اوکراین و کوشورهای در غرب در سلحه، به ویژه پس از الحاق شبه جزیره حاصلخیز به روسیه، در سال 2014 مورد تهمت قرار گرفتند. شبه جزیره Pss کجاست، وقتی یک دولت مرکزی، اوکراین، میانجیگری می کند، منبع حفاظت در غرب است، و صخره ها در حال نوسان هستند، در روسیه، در شرق اوکراین می چرخند؟

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست