تمرینات هاردکور – این سیستم ورزش بدنسازی هاردکور دکستر جکسون فاش شد!

دکستر جکسون کمری پهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متراکم آرم می دهد. همه به نظر می رسد عضلانی او را ادعا کردن می کنند کدام ممکن است 9 تنها عنوان مستر المپیا را برای او به ارمغان آورد، اما علاوه بر این او در سال 2008 قهرمان آرنولد سنتی نیز شد. برای حضور در اندامی عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاری مشابه با او باید این سیستم تمرینی او را {دنبال کرد}. به آموزش داده شده است وی رژیم غذایی عملکرد مهمی دارد. برای عضله سازی باید غذاهای پر فیبر مشابه با میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات بلعیدن کنید. در مرحله یک، باید انرژی دریافتی شخصی را افزایش دهید به همان اندازه جرم بسازید. ترجیحاً باید مرحله زیگزاگ را طی کنید کدام ممکن است در آن ابتدا می توانید وزن شخصی را اجتناب کرده اند طریق اکتسابی انرژی بالا افزایش دهید، سپس مرحله افت پوند را انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به استراتژی های چربی سوزی بپردازید.

همه بدنسازان تهاجمی اجتناب کرده اند عالی رژیم غذایی روی حیله و تزویر پیروی می کنند. برای عضله سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاندن چربی، بلعیدن پروتئین باید همه وقت تا حد زیادی باشد. دارایی ها خالص مختلفی اجتناب کرده اند پروتئین مشابه با سفیده تخم مرغ، محصولات اساساً مبتنی بر سویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره موجود است کدام ممکن است باید هر روز بلعیدن شوند.

تقویت می کند های غذایی به تامین نشاط اعضای هیکل ممکن است کمک می کنند. پروتئین های آب چسبناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کازئین برای عضله سازی فوق العاده مفید هستند. بدنسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران اولین اجتناب کرده اند تقویت می کند های کراتین استفاده می کردند کدام ممکن است ممکن است به سادگی ماهیچه های ممکن است را اکسیژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرسانی تدریجی. ممکن است به سادگی می توانید این تقویت می کند ها را در رژیم غذایی شخصی بگنجانید به همان اندازه کمیت عضلانی مشابه با دکستر جکسون را افزایش دهید.

پایین پهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متراکم دکستر همراه خود تمرینات هاردکور زیر تعیین کنید گرفت:

* lat pulldown: همه وقت پیشنهاد تبدیل می شود کدام ممکن است 4 ست 8 به همان اندازه 10 تکراری را انجام دهید به همان اندازه توده عضلانی سه بعدی کمر را به خوبی آسانسور کنید.

* ردیف های هالتر انعطاف پذیر شدند: این ورزش بهتر از ورزش پایین در نظر گرفته می آید. انجام 4 ست 10 تکراری برای افزایش کمیت توده عضلانی کافی است.

* ردیف دمبل عالی کف دست: به سادگی ممکن است کمیت زیادی به لات های ممکن است اضافه تدریجی.

* آسانسورهای بی فایده: {این سخت} ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر ترین تمرینی است کدام ممکن است ممکن است به سادگی کمر ممکن است را حجاری تدریجی.

* ممکن است باید این سیستم شخصی را همراه خود از جمله روزهای آرامش مناسب حفظ کنید. تنها راه افزایش {بهره وری} اینجا است کدام ممکن است 8 ساعت در روز بخوابید.

بلعیدن نیتریک اکسید ممکن است کل استراتژی بدنسازی را تحریک تدریجی. اکثر کلاس ها ورزش قدرتی خواستن به استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی دارند کدام ممکن است همراه خود بلعیدن آن می توان آن را بهینه کرد. جریان خون را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پمپاژ توده عضلانی {کمک می کند}. بلعیدن اکسید نیتریک همراه خود مصرف شده سیستم امنیت هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند متنوع اجتناب کرده اند بیماری های کشنده مشابه با دیابت، بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها قلبی، کل هیکل را جوان می تدریجی. علاوه بر این شناخته شده به عنوان عالی مسئله ضد پیر شدن حرکت می تدریجی. تا حد زیادی بدنسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران اجتناب کرده اند درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب مفاصل مبارزه کردن می برند کدام ممکن است همراه خود اکسید نیتریک نیز قابل معامله با است. زمان درمانی را می توان همراه خود بلعیدن آن مختصر کرد.