تنه نخل هایی کدام ممکن است پر اجتناب کرده اند تریاک بود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شیراز، سردار رهام‌بخش حبیبی خاص داشت: در راستای قالب نبرد همراه خود سوداگران از دست دادن زندگی، ماموران پلیس نبرد همراه خود داروها مخدر استان قم مطلع شدند شخص خاص همراه خود عالی تجهیزات وانت حامل درخت نخل خرما در محور شیراز-اصفهان در جاری سوئیچ تریاک است کدام ممکن است موضوع به صورت ویژه در اصل کار پلیس فارس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس شهرستان آباده”چ پس اجتناب کرده اند توافق همراه خود مقام قضائی به محور مذکور اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برپایی گشت و گذار ایست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی مقطعی وانت حامل تعدادی از اصله نخل خرما را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را برای اطمینان از تا حد زیادی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس همراه خود خاص اینکه در بازرسی اجتناب کرده اند این خودرو 170 کیلو تریاک کدام ممکن است به طرز فوق العاده ماهرانه‌ای در گلدانی نخل (تنه درخت خرما) همراه خود پایین تر زدن جاسازی شده بود اختراع شد، تصریح کرد: {در این} خصوص عالی نفر دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای سیر سطوح قانونی عرضه مراجع قضائی شد.

سردار حبیبی همراه خود ردیابی به اینکه هرگونه جاساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفند قاچاقچیان در سوئیچ داروها مخدر {در این} استان اجتناب کرده اند چشمان تیزبین پلیس در اطراف نخواهند ماند، تاکید کرد: پلیس همراه خود جدیت نبرد همراه خود سوداگران از دست دادن زندگی را در اصل کار شخصی قرار داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} خصوص اجتناب کرده اند هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

انتهای پیام/د
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید

رژیم لاغری سریع