«تهران- مشهد» پرترددترین مسیر پروازهای داخلی/ افزایش 33 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه ها


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار و اطلاعات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از 1401 پرواز داخلی در خرداد ماه خبر داد که پرترددترین مسیر بوده است. 944 پرواز در مسیر تهران مشهد انجام می شود. و در خرداد ماه امسال بیشترین تعداد نشست و برخاست داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز انجام شده است.

فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران با 31.6 درصد افزایش، بیشترین ورود و خروج را به خود اختصاص داده است و پس از آن فرودگاه مشهد با 17.52 درصد، فرودگاه شیراز با 8.21 درصد، فرودگاه کیش با 5.85 درصد و فرودگاه اهواز با 5.01 درصد قرار دارند. در این زمینه فرودگاه های یاسوج و ماکو با 0.1 درصد کمترین تعداد فرود و برخاست را دارند.

افزایش محموله و پذیرش مسافر و حمل و پذیرش بار در خرداد ماه

بر اساس گزارش شرکت فرودگاه ها؛ مجموع پروازهای فرودگاه های تحت کنترل یا تحت مالکیت این شرکت در خرداد ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل 33 درصد در ارسال و پذیرش مسافر و 43 درصد در ارسال و دریافت محموله و پست افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، پروازهای داخلی فرودگاه های تحت کنترل یا تحت مالکیت این شرکت در خروج و ورود مسافران 25 درصد و در خروج 29 درصد افزایش داشته است. و ورود مسافران است. بار و پست.

همچنین بر اساس آمار پرواز چهار فرودگاه خاص (کیش چابهار، قشم، ماکو) در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال 1400، یک درصد افزایش و یک درصد کاهش در اعزام و پذیرش مسافر را نشان می‌دهد. در ارسال و دریافت محموله و پست.

بر اساس این گزارش، مجموع پروازها در فرودگاه‌های تحت کنترل یا متعلق به شرکت در ژوئن نسبت به ماه قبل از آن 2 درصد در فرود و برخاست، 3 درصد در ارسال و پذیرش مسافر و 3 درصد در اعزام کاهش داشته است. و پذیرش برای بار و پست 3 درصد افزایش اعلام شده است.

پروازهای داخلی، ورود و خروج در فرودگاه های تحت کنترل یا تحت مالکیت این شرکت در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت بدون تغییر بوده و خروج و ورود مسافران یک درصد افزایش و خروجی ها یک درصد کاهش داشته است. دریافت محموله و پست.

بر اساس گزارش شرکت فرودگاه ها؛ چهار فرودگاه اختصاصی (کوش چابهار، قشم، ماکو) در خرداد 1300 با کاهش 17 درصدی ورود و خروج پرواز، 19 درصد کاهش در خروج و پذیرش مسافران و 21 درصد کاهش در تحویل و پذیرش محموله و پست مواجه بوده اند. ماه قبل کاهش داشته است. .

مسیر تهران مشهد شلوغ ترین مسیر برای پروازهای داخلی است.

بر اساس داده ها، در خرداد 1401، حداقل 80 درصد پروازها به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و یزد انجام شده و انجام شده است.

همچنین بر اساس گزارش اعلام شده؛ در خرداد ماه امسال حداقل 80 درصد پروازهای داخلی به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز و یزد انجام شده است.

بر اساس داده‌ها، در کل نشست‌ها و برخاست‌ها بر حسب نوع پرواز در خرداد 1401، پروازهای داخلی 92.74 درصد از فرود و برخاست مسافران، پروازهای خارجی 4.53 درصد، پروازهای حج 0.35 درصد و 2.38 درصد در نظر گرفته شده است. برای پروازهای حج یک درصد

بر اساس گزارش منتشر شده، 91.83 درصد از مسافران ارسال و دریافت بر اساس نوع پرواز در خرداد ماه امسال، 91.83 درصد داخلی، 4.67 درصد خارجی، 0.38 درصد خارجی و 3.12 درصد خارجی بوده اند.

بر اساس آمار، 82.46 درصد داخلی، 12.32 درصد خارجی، 0.79 درصد حج و 4.43 درصد یوتاف کل حمل و نقل و پذیرش کالا و پست بر اساس نوع پرواز در خرداد ماه امسال را ثبت کرده اند.

در خرداد ماه امسال مسیر مشهد به مهرآباد با 944 پرواز پرترددترین مسیر داخلی و بیشترین مسافر این پرواز بود.

مسافران اعزامی و دریافتی در این سه ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد افزایش داشته است

بر اساس گزارش شرکت فرودگاه ها؛ مجموع پروازهای انجام شده در فرودگاه های تحت کنترل یا تحت مالکیت شرکت در سه ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1 درصد در فرود و برخاست، 49 درصد در ارسال و پذیرش مسافر و 58 درصد در ارسال و پذیرش مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. افزایش یافت. بار و پست.

در بهار 1401 پروازهای داخلی در فرودگاه های تحت کنترل یا تحت مالکیت شرکت در فرود و برخاست 4 درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر 41 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 46 درصد افزایش در اعزام و پذیرش داشته است. محموله و پست

پرواز از چهار فرودگاه ویژه (کیش چابهار، قشم، ماکو) در سه در اولین ماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد، مسافران ارسال و دریافتی 33 درصد و بار و مرسولات ارسال و دریافتی 33 درصد کاهش داشته است.

در خرداد 1401، فرودگاه کرمان با ورود و خروج مسافر با میانگین 180 مسافر در هر پرواز و فرودگاه های جهرم و رفسنجان با میانگین 31 مسافر در هر پرواز، بیشترین و کمترین تراکم مسافر را دارد.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه ها، تعداد پروازها در 24 ساعت شبانه روز در خرداد ماه امسال با توجه به توزیع پروازها در شبانه روز و همچنین در ایام هفته به اوج رسیده است. در ساعت ساعت 8 صبح و در روزهای هفته، چهارشنبه ها اوج پروازها بود.

33 درصد در ژوئن امسال از پروازها برخی از شرکت های هواپیمایی داخلی تاخیر داشتند و میانگین تاخیر پروازهای تاخیری در این مدت 100 دقیقه است.

انتهای، آخر پیام/